Tiden är nu – Vad ska du göra?

Vad gör vi för att förbättra de förtrycktas tillstånd rund om i världen?

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Inledning

Imam Khomeini i egenskap av muslimernas ledare utropade den sista fredagen i månaden

Ramadan som al-Quds dagen: en dag tillägnad inte enbart al-Quds och Palestina-frågan

utan alla förtryckta världen över.

Al-Quds dagen är Universell. Det är inte en exklusiv dag för al-Quds bara. Det är en dag

för de förtryckta att resa sig och stå upp mot de arroganta.

I år har demonstrationer utförts i Bahrain, Yemen, Tunisien, Gaza, Iran, Irak, Indien, Pakistan,

Libanon, Qatif, delar av Europa, Malaysia, Indonesien, Turkiet, Bosnien m.fl.

De länder däri demonstrationerna blev förbjudna är självklart Saudi Arabien, Arab

emaraterna, Qatar och Oman.

Med denna föreläsning vill jag inte fördjupa mig i detaljerna kring Palestina-frågan i sig. Det

är ett hett och känsligt ämne som vi alla känner väl till och har diskuterat många gånger förr.

Vad jag istället vill lyfta fram är: Vad gör vi för att förbättra de förtrycktas tillstånd rund om i

världen?

En enda kropp

Ett av tvivlen och motargumenten som vissa har i frågan om Ockuperade Palestina specifikt

och de fötrycktas tillstånd generellt är: Varför ska vi ens göra något?

I en hadith liknar Profeten(S) den Islamiska Nationen (Ummah) vid en kropp: Om en kroppsdel

gör ont lider hela kroppen. Ockuperade Palestina är en del av den Islamiska Nationen,

Ockuperade Irak är en del, Ockuperade Afghanistan är en del, Bahrain är en del, Somalia är

en del, Bosnien är en del.

När bakterier träder in i kroppen och försöker rubba balansen och få människan att bli sjuk;

hur reagerar immunförsvar då? Den skickar omedelbart vita blodkroppar för att attackera och

avlägsna fienden.

Vet ni vad en fästing är? En fästing är en liten spindelliknande parasit som biter sig fast i

kroppen på människor och djur och lever på att suga i sig blod från värdens kropp. På detta

sätt sprider fästingen också flera sjukdomar som exempelvis borrelios och TBE.

Om nu en fästing biter sig fast i din hand, en annan i din fot och en tredje på ditt lår hur

känner du dig? Det värker. Områdena runt fästingarna blir inflammerade. Hela din kropp

lider. Struntar du bara i fästingarna? Skulle du göra det skulle du till slut i somna av smärta.

Nej istället anstränger du dig och försöker avlägsna dem på bästa möjliga sätt.

Vi har åtminstone tre Islamiska länder där tre fästingar bitit sig fast och suger i sig all olja

och alla resurser som dessa länder har. En av dem är Palestina som ockuperats i 63 år av en

illegitim blodssugande fästing vid namn Israel, och de andra två är Afghanistan och Irak som

ockuperats i 10 år respektive 8 år av en arrogant imperialistisk fästing som Imam Khomeini

Folk dör dagligen i dessa tre länder syskon. Jag vill inte mäta folks lidanden för mängden

lidande kan inte mätas i siffror men bara som en form av jämförelse titta på terroristdåden i

Norge. Anders Breivik dödade totalt 77 personer, 8 i explosionen och 69 sköt han ihjäl på ön.

Detta motsvarar en bilbomb i dagens Irak. Vet ni hur många attentat som gjorts i Irak sedan

ockupationen startade 2003? Wikipedia listar dem alla . Jag räknade ihop dem och fick totalt

1778 bombningar på 8 år. Det är ett genomsnitt på 222 bombningar per år. Det innebär ett

attentat var 40:e timme i 8 år i sträck!!

Endast Allah vet hur många oskyldiga som dött i dessa explosioner. Endast Allah vet hur

många barn som blivit föräldralösa eller hur många kvinnor som tvingats prostituera sig som

en direkt följd av en ekonomiska krisen. I 8 år har västvärlden med USA i spetsen varit där:

Med all sin teknik och kunskap och alla sina resurser har dom ändå inte lyckats stabilisera

landets infrastruktur. Hallå! Praktiskt användbar elektricitet har varit uppfunnet i nästan 200

år i resten av världen: Varför har Irak fortfarande inte någon stabil elektricitet?

Palestinas folk lider, Afghanistans folk lider, Iraks folk lider. Imam Khomeini säger:

Vi är på de förtrycktas sida, oavsett vilken ursprung de innehar. Palestinierna är förtryckta

utav israelerna, därför är vi på deras sida.

Vi är muslimer och muslimer är syskon. Vi ingår i en och samma kropp och den kroppen är

Islam. Om någon del av denna kropp är i smärta eller angrips av fienden lider vi alla och vi

alla måste omedelbart samarbete för att avlägsna smärtan och hotet.

Likgiltighet gentemot förtryck

Profeten(S) i en hadith sade att den som hör en muslim ropa på hjälp och inte svarar på

något sätt ÄR INTE EN MUSLIM!

Är vi inte Shia? Säger vi inte att vi älskar Amir al-Momenin Ali ibn Abu Talib(A)? Vad tror ni

Imam Ali(A) skulle gjort om han hade levt idag?

I ett av krigen rapporterar dom till Imam Ali(A) att fienden plundrat en stad där dom har

attackerat en judisk kvinna och slitet av henne örhängena. Amir al-Momenin(A), som vi säger

att vi älskar, vars martyrskap vi grät över i förra veckan. Samma Amir al-Momenin(A) när han

fick höra denna nyhet reste sig upp och grät ut:

”Om en muslim hör detta och dör av sorg är han inte att klandra!”

Är vi verkligen muslimer? Om vi är muslimer ska våra hjärtan brinna i eld och lågor när vi hör

om de förtrycktas tillstånd.

Om dom säger på nyheterna imorgon att Gud förbjude den och den Marj”an har dödats skulle

vi alla reagera. Men varför bryr vi oss inte när en vanlig människa dör? Varför får inte ett

oskyldigt liv som spills den rättvisa och den uppmärksamhet som den förtjänar?!

2005 rapporterade al-Jazeera att sionisterna förstört över 1200 moskéer runt om i Palestina

sedan Israel skapades 1948. En av dessa är en historisk moské som ligger i byn Qissaria,

sydväst om staden Haifa. Vet ni vad israeliterna gjorde med denna moské? Istället för att

förstöra moskén förvandlade de den till en nattklubb med en bar som säljer över 90 olika

När vi hör detta blir vi genast arga, vi blir genast upprörda. Men en hadith som både Shia och

Sunni rapporterar säger att en troende är heligare än Kabah. Det betyder att döda en troende

är värre än att förstöra Kabah. Varför är vi då så likgiltiga när det kommer till vanliga

oskyldiga civila muslimer som dödas?

Sheikh Tusi rapporterar att Imam Jafar Sadiq(A) sade:

”Det fanns en gammal man i Bani Israel. Han höll på att be när han såg två barn som hade

fångat en höna och drog av fjädrarna på hönan. Hönan skrek av smärta men den gamla

mannen fortsatte med sina böner och hjälpte inte den stackars fågeln att räddas från de

elaka barnens grepp. Så Allah den Allsmäktige beordrade jorden att svälja mannen och

suga in honom till de lägsta djupen.”

Om likgiltighet gentemot förtryck av en fågel, ett djur, leder till denna sortens straff ­ vad

väntar oss då om vi förblir likgiltiga när människor förtrycks, när barn förtrycks, när kvinnor

förtrycks, när äldre förtrycks, när muslimer förtrycks, när troende förtrycks?!

Att hjälpa de förtryckta är en plikt!

Alla Ulema vars texter jag läst hittills är överens om att hjälpa en förtryckt är en plikt för varje

muslim. Shahid A
yatollah Dastghaib tillägnar två kapitel i sin bok ”Gonahane Kabirah” (”Stora

synder”) till synderna att hjälpa förtryckare och att INTE hjälpa de förtryckta. Shahid

Dastghaib skriver:

”Att hjälpa de förtryckta är obligatoriskt (wajib). Det betyder inte att det är obligatoriskt att

hjälpa enbart de troende som är förtryckta. Kommandona för att hjälpa de förtryckta i

ljuset av Koranen och hadither gäller beroende på vilka möjligheter hjälparen har. [Så]

även om de förtryckta inte är Shia och tillhör andra muslimska grupperingar är det ändå

obligatoriskt att hjälpa dem. Till och med om det är en icke-aggressiv otroende som

förtryckts säger plikten att påbjuda det goda och förbjuda det onda att han ska hjälpas

och ondskan ska avlägsnas.”

Källa: Shahid Ayatollah Dastghaib, Greater Sins, The Thirtieth Greater Sin: Not Helping the

Oppressed

I Imam Alis(A) värld finns det bara två kategorier: förtryckare och förtryckt. Imam Ali(A)

kategoriserade och placerade aldrig förtryckta i olika fack och grupperingar. Han sade i en

välkänd hadith:

”Det finns förtryckare och det finns förtryckt och den som är tyst tar parti med

förtryckaren.”

Han sade aldrig om det är en Shia som är förtryckt, eller om det är en Sunni, eller om det är

en jude, eller om det är en icke-muslim. Han tittade inte på om det var en bosnier som

förtrycktes, eller om det var en pakistanier, eller en kines, eller en svensk. För Imam Ali(A)

spelade det ingen roll om den som förtrycktes var hans egen familj eller en judisk kvinna;

hans hjärta brann för båda. Likaså brydde han sig inte om förtryckaren var en otroende eller

en muslim; han avskydde förtryck varifrån den än kom.

Den Heliga Koranen säger:

[11:113] Sök inte stöd hos de orättfärdiga, så att ni inte blir svedda av helvetets eld; då

kommer ni inte att vid sidan av Gud finna någon beskyddare, ja, ni blir helt utan hjälp.

Imam Jafar sadiq(A) säger:

”På Domedagen kommer en ropare att ropa: Var är förtryckarna, hjälparna av förtryckarna

och dom som är lika förtryckarna? [Så mycket folk kommer att samlas] att till och med om

en person har skaffat penna och bläck till en förtryckare för han att skriva en order av

förtryck kommer alla dessa att bindas ihop i en bur av järn och kastas in i helvetet.”

(Wasa”il ul-Shia)

Älskar vi inte Imam Hossein(A)? Sörjer vi inte honom varje år? Vilken tanke tror ni skulle

uppta Imam Hosseins(A) koncentration om han levde idag? Vad tror ni skulle göra honom

ledsen? Vilket problem tror ni skulle få hans hjärta att blöda

Shahid Mutahhari besvarar denna fråga. Han säger:

Om Imam Hossein(A) skulle levt idag skulle han säga: ”Om ni folk vill sörja mig idag, om ni

vill gråta över mig, om ni vill slå er själva för mig, så måste er slogan vara Palestina!”

Shimr dog för 1300 år sen, lär känna dagens Shimr! Idag måste dörrarna och väggarna i

denna stad skaka för den Palestinska saken!

Varför just Palestina?

Nu vet jag att en del tänker: Varför just Palestina? Varför är Palestina så viktigt? Varför är ni

så fästa vid Palestina? I 60 år har vi ropat Palestina och vi kommer fortsätta att ropa Palestina

till den sionistiska regimen går under och hela Palestina befrias inshaAllah. Och jag ska

förklara varför för de muslimer och västerlänningar som tänker så här.

Om al-Quds dagen säger Imam Khomeini:

Alla måste veta att supermakternas mål med att skapa Israel slutar inte i och med

Ockupationen av Palestina. De planerar, Gud förbjude, att förlänga Palestinas öde till alla

arabiska länder.

Om vi accepterar ockupationen av Palestina idag, om vi erkänner Israels existens idag: vem

säger då att samma sak inte kommer hända imorgon med ett annat land? Tankesättet om

Palestinafrågan i den västerländska världen är att det har varit konflikt i 63 år och bästa

lösningen en tvåstatslösning där Palestina delas upp i en palestinsk stat och en israelisk stat.

Detta är vad dom lär ut i skolorna också.

Men det spelar ingen roll om det har gått 63 år. Palestinierna visar samma uppoffring och

samma mod som de gjorde från dag ett och israeliterna lever i samma osäkerhet och

instabilitet sen dom gjort i dag ett. Och det ser man när dom konfronterar stenkastande

ungdomar med stridsvagnar och Apache-helikoptrar. Hur ska vi erkänna Israel när hela

grunden för Israel är fel? Tiden gör inte ett brott till en laglig gärning. Västvärlden trakasserar

judar och Nazityskland utgör en etnisk rensning av judar; då borde västvärlden sona sina

brott genom att skänka en bit av deras mark till judar att leva i frid. Varför tar dom ett land

som inte är deras och ger bort?

ger nycklarna till ditt hem till den faderlösa sonen och säger det är synd om honom, han är

hemlös, han har ingenstans och ta vägen samtidigt som jag själv bor i ett slott. Inte bara det,

60 år senare kommer jag och kräver av dig att erkänna att huset är hans. Om jag erkänner

att huset är hans erkänner jag också att mitt motstånd mot hans intrång har varit felaktig.

Imam Sadiq(A) sade:

”Förtryckaren, den som hjälper en förtryckare och den som är nöjd med det [förtrycket] är

alla partner i förtryck.”

(Wasa”il ul-Shia)

Låt alla personer och alla politiker och alla regeringar runt om i världen som erkänner Israel

veta att de är delaktiga i förtrycket av palestinierna och jag svär vid Allahs liv att de kommer

stå till svars för detta på Domedagen.

Vilka insatser har vi gjort?

Jag lovar syskon, det är en skam att vi kallar oss själva muslimer och är så likgiltiga och

passiva. Vilka insatser har vi gjort för de förtryckta? Hur kommer det sig att icke-muslimer

gör mer för att hjälpa förtryckta muslimer än muslimerna själva?!

Titta på vad andra gör. De försöker stoppa kriget, skriver till parlamentsledamöter,

demonstrerar, gör videofilmer och informationsrika dokumentärer som de sedan lägger ut på

nätet för att visa världen sanningen, många av dem har öppnat hemsidor där de visar den

sanna historien inte bara över vad som försiggår i Palestina eller Irak utan hela den globala

bilden och vissa förlorar även sina liv för att göra detta.

Vad gör vi då?

Vi beskyller varandra. Titta bara på Ockuperade Irak. Du har fiendestyrkor på plats i Irak. Du

har amerikanska soldater som trampar på Najafs och Karbalas heliga mark. Och vad gör

muslimerna?

Någon spränger ett par bomber i Shia-områden och ett par bomber i Sunni-områden och alla

muslimer blir upptagna med att skyllda på den andra och att rättfärdiga dödandet av den

andre. Båda gör det för Allahs skull. Samtidigt som fienden stjäl oljan, installerar massa

utländska företag i landet och sprider den ruttna amerikanska kulturen i våra islamiska

städer. Idag i gröna zonen i Irak ser man öppet hur systrar som kanske tidigare bar Hijab och

hade Abaya idag går i dom tajtaste och mest utmanande kläderna, sminkade från topp till tå,

med en amerikans soldat i handen. De gör de inte av kärlek utan de jobbar som översättare

om dagen men är prostituerade under natten. Detta är våra systrar. Alla dom har Shia och

Sunni
som klagar på varandra och spränger varandra; varsågoda. Medan ni är upptagna med

slå ihjäl varandra som trampar utlänningar på era kvinnors heder och förvandlar dem till

sexobjekt och utnyttjar och våldtar dem.

Är det inte en skam att vi kallar oss muslimer?

Och när jag sitter här i trygga Sverige och tittar på nyheterna och ser att en Shia dödar en

Sunni och tänker det är rätt åt dom; är jag inte delaktig i detta förtryck? Allah tillåter inte

mord syskon. Med dom har sprängattentaten är det inte mördare som döms i en domstol och

något åt den palestinska frågan och jag svarar med att dom är Sunni varför ska jag hjälpa

dom, dom är Saddam-anhängare bara för att några ignoranta palestinier som hade fått

bidrag från Saddam valde att göra en fatihah över hans död, har jag inte tagit sida med

israeliterna då?

Återigen: Vi är en och samma kropp. Om en hund attackerar min arm ska jag hugga av

armen och ge den till hunden att käka upp eller ska jag sparka iväg hunden? Sparkar jag inte

iväg hunden och lär den en läxa kommer den komma tillbaka och attackera min andra hand,

mina fötter och slutligen förgöra hela mig.

Tiden är nu ­ Vad ska du göra?

Tiden är nu ­ vad ska du göra?

Profeten(S) säger i en hadith:

”Den som ser ett förtryck bör ta avstånd från det med handen. Om han inte kan bör han ta

avstånd från det med tungan. Om han inte kan bör han åtminstone ta avstånd från det i

hjärtat.”

Här har vi tre grader av hjälp syskon och jag lovar er, vi kan göra alla tro.

Hjärtats kamp

Det viktigaste av allt är att vi aldrig någonsin får tillåta oss själva att bli likgiltiga och strunta i

de förtrycktas tillstånd. Om Gud förbjude nyheten når dig en dag att en person har förtryckts

någonstans i världen och du struntar i det så var säker på att kärlek till Dunya har gjort ditt

hjärta hårt som en sten.

Vi kan inte alltid reagera: men i våra hjärtan bör vi aldrig sympatisera med eller ignorera och

strunta i förtryck. Vi bör alltid göra duaa för de förtryckta och hjälplösa. Shaytan vill åt era

hjärtan. Varför? För om ditt hjärta brinner för de förtryckta men du blir sjuk, eller du blir

upptagen så du inte kan hjälpa till idag kommer du ändå att vakna och hjälpa till imorgon när

du mår bättre och har möjligheten. Men om ditt hjärta struntar i de förtryckta spelar det

ingen roll hur mycket tid och resurser du har, du kommer aldrig lyfta ens ett finger. Vi måste

vara rädda om våra hjärtan. Om vi förlorar hjärtat har vi förlorat hela kampen.

Tungans kamp

Därefter har vi tungans kamp. Det betyder att vi kommunicerar ut vårt avståndstagande av

förtryck. Att vi belyser en förtryck persons omständigheter. Vi pratar 10 timmar om dygnet

365 dagar om året; en liten del av denna tid borde vi skänka de förtryckta. Om vi hör en

nyhet, om det blir diskussion sitt inte still och tyst. Har du en blogg? Uppmärksamma dina

läsare. Belys förtrycket genom att göra en YouTube video. Gör en fotoutställning. Måla en

tavla. Designa en bild. Skriv en novell. Skapa en hemsida. Prata med dina vänner.

Handens kamp

Med handens kamp innebär att vi på något sätt handlar för att hjälpa de förtryckta. Tolka inte

detta som att ni måste åka till Palestina och göra Jihad, nej det finns så mycket vi kan göra

här i Sverige med de resurser vi har.

681 J”K MN +OK +P>QR +P1B5ST 681 U/VW XA JY.N %N.Y B”5 4DE*1

[.Q1 +Y ]^1

[9:20] De som har antagit tron och utvandrat från ondskans rike och som med sina

ägodelar och sina liv [som insats] strävar och kämpar för Guds sak har den högsta rangen

inför Gud; det är de som skall vinna den stora segern.

Vi kan väl i alla fall stödja de förtryckta med våra ägodelar?

Om ni minns tog vi upp krisen i Somalia när vi föreläste om Imam Hassan Mujtaba(A) för två

veckor sedan. Veckan efter, dvs. förra veckan, kom ett syskon fram till mig, en i er ålder, en

ungdom, som har samma ekonomiska svårigheter som ni andra, och gav mig 1000kr i

handen och bad mig skicka den till Somalia. Detta är iman syskon. Jag berättar detta som ett

exempel för er då denna person är en som er som kommer till samma föreläsning som ni och

hört samma saker som ni hört.

Vi kan hjälpa de förtryckta ekonomiskt och det är också handens kamp. Handens kamp

innebär också att jag med mina händer jobbar och sliter och tjänar pengar och sedan skänker

en del av detta till dom förtryckta. Alla till sin nivå. Jag säger inte att alla ska ge 1000kr, om

varje person skulle skänka 100kr i månaden skulle det bli 1200kr per år.

Bojkott

Och vi har det motsatta. Om ni inte kan eller vill skänka pengar, ge åtminstone inte pengar

till förtryckare då!

Som jag nämnde innan föreläsningen: Att köpa varor från företag som stödjer Israel är

HARAM! Ayatollah Fadhlullah(RA) sade:

”Det minsta vi kan göra är att i alla fall bojkotta allt det som stödjer fienden. Vi bör bojkotta

amerikanska varor så långt som det går och bojkotta alla israeliska varor såväl som företag

som hjälper israeliska företag finansiellt.”

Imam Khameneis fatwa är liknande: Att köpa varor från företag vars vinst gynnar de som är i

krig med muslimer eller den sionistiska regimen är haram. Man får enbart köpa om det är

nödvändigt och det inte finns några andra alternativ.

Ayatollah Sistani säger på samma sätt:

”Att köpa varor från länder som är i krig med muslimer är inte tillåtet, som exempelvis

Israel.”

> Källhänvisning till fatworna

Syskon det är HARAM. Varför tar vi inte detta på allvar? När muslimerna bojkottade Arla för

karikatyrerna på Profeten(S) ledde det till mångmiljonsförluster i Danmark till sådana grader

att Arla bad om ursäkt för karikatyrerna.

År 2002 fick kom en rapport att totalt 175 McDonalds restauranger skulle stängas ner bara i

Varför har vi svenskar som varken vet vad haram eller halal är som inte köper Jaffa-apelsiner

eller avocado från Israel medan vi själva struntar i det?

En person åkte till Hajj och kom tillbaka. Han sa, ”Åh det var jätte bra där! Vet du vad?! Dom

hade t.o.m Halal McDonalds!”

Syskon. Bryt inte fastan med Coca Cola. Bli inte svettig av att gråta för Ali Asghar(A) och göra

latmiyyah av Aba Abdillah Hossein(A) för att sedan släcka törsten med en Coca Cola. Köp

något annat. Köp Zingo eller min favorit Stockmos eller något annat märke som inte stödjer

Israel. Det finns så mycket alternativ; vi är inte tvungna. Förstör inte belöningen från din fasta

med att dricka en dryck som orsakar att en palestinier blir hemlös.

Om jag säger till er; jag tror inte det här köttet är halal. Vem av er skulle äta? Om jag skulle

säga, den här drickan innehåller antagligen alkohol, Vem av er skulle dricka? Men att äta på

McDonalds, att äta godis från Nestle är HARAM, att dricka Coca Cola produkter, Fanta, Sprite

etc är HARAM ­ varför avstår vi inte från det syskon? Vad är problemet?

Det är haram syskon. Haram. Det betyder att det påverkar din själ, det betyder att det stelnar

ditt hjärta, om du fyller din mage med haram betyder det att ditt tillstånd sjunker så lågt att

du
en dag Gud förbjude ställer dig emot Imam Hossein och krigar mot din tids Imam!!

Sminka dig inte med produkter som resulterar i att Palestinas gator sminkas med blodet av

palestinier.

Köp inte kläder från märken som resulterar i att palestinier får kläs i kaffan.

Att stödja de förtryckta ekonomiskt är en fysisk kamp, att avstå från att hjälpa förtryckarna

är en annan. Försök göra båda till era bästa möjliga förmåga.

Jag ropar era namn

Dikten ”Jag ropar era namn” skrevs av Tawfiq Ziad i början av 1960-talet. I början av 1980-

talet tonsattes den av den palestinsk-libanesiske musikern och sångaren William Nassar.

Under den israeliska invasionen av Libanon 1982 och månaderna därefter spelades den

oavbrutet på i stort sett alla radiokanaler.

Jag hittad en svensk översättning av denna dikt som jag skulle vilja läsa för er.

Jag ropar på er

och med händerna stöttar jag era händer…

Jag kysser marken under era skor

och dör i förhoppningen om att ni lever

Jag skänker er ljuset i mina ögon

och hjärtats värme ger jag er

är min beskärda del av era olyckor

Jag ropar era namn

och med händerna stöttar jag era händer…

Jag har aldrig svikit oss

och aldrig sänkt mina axlar

Jag har alltid stått inför mina bödlar

föräldralös, naken och på nakna fötter

Jag har burit mitt blod på min handflata

och aldrig sänkt mitt baner

Och jag har alltid vårdat gräset

som växer på vår förfäders gravar

Jag ropar på er…

och med händerna stöttar era händer

Svensk översättning: Rawia Morra

Avslutning

Vi befinner oss i slutet av tiden men det verkar inte som vi förstår vad det innebär. Det

handlar inte om en viss tro eller rättskola, det handlar inte enbart om att 313 person ska vara

redo, nej det handlar om hela mänskligherens rörelse mot en Enda Gud! Vi måste hjälpa

varandra och vi måste förbättra varandras tillstånd och vi måste föra varandra närmare

Sanningen. Gör vi detta banar vi också vägen för Imam Mahdis(AJ) återkomst. Gör vi inte det

spelar det ingen roll länge vi ber för oss själva för även om vi skulle vara redo är inte vår

omgivning redo.

Låt oss avsluta med att tillsammans läsa följande del ur Duaa Iftitah där Imam Mahdi(AJ)

prisar den Enda Guden på följande sätt:

aD cQda@>eA%D cf1.&1 F;h”D cQ.i1 45jD E*1 l J?f1

4D%m n8i@>D .HB85 ]8PD 4D%V<@>e

Prisad vare Allah, Som ger skydd till de rädda; Kommer till de hederligas räddning;

Verkar för de svagas och förtrycktas sak; tillintetgör envåldshärskare; Förstör härskare och

utnämner ”väntade räddare” i deras ställe.

cm%&@>e

c”5je J?@d5 cV1.t1 .N.v `wB5

Prisad vare Allah, Som bryter allt som tillhör förtryckarna; sätter Stopp för tyrannerna;

Vakar över de flyende; hämtar hjälp till de som ropar efter hjälp; infriar Och reder upp de

behövande vädjandes krav; Stödjer de rättrogna.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *