Kategori: Hossein(A)

En bok av Dr. Kamal Moubadder om Karablas kämpe och martyr, Imam Hossein(A); om de rådande omständigheterna kring hans revolution och målet med revolutionen som gav kampen för rättvisa nytt liv.