Kategori: Tro

0

Taqwa 3: I prövningar

En PowerPoint-presentation av Taqwa i prövningar. Det är fördelaktigt att lyssna medan man titta på presentationen som finns i PDF-format här:

0

Taqwa 2: Praktiska effekter

En PowerPoint-presentation av praktiskaeffekterna från Taqwa. Det är fördelaktigt att lyssna medan man titta på presentationen som finns i PDF-format här: