Amr bil Maroof

  Har ni någon gång funderat över varför det förekommer ondska i denna värld och hur det onda kan tillåtas existera?                                    

Amr bil maarof

En föreläsning av: Broder Mikael ­ Skype 2008-08-26

I Guds, den Nåderikes, den Barhärtiges namn!

En inledande bön (Dua Faraj)

Mina bröder och systrar i tron salaam aleikom wa rahmat allahi wa barakato.

Har ni någon gång funderat över varför vi människor tillåter det onda i denna värld och

varför vi inte gör något åt detta?

För att kunna besvara denna fråga måste vi först få förståelse för vad som menas med

ondska. Vi människor har ju blivit utrustade med en hel del förmågor och en av dessa

förmågor är ifrågasättandet av vad som är rätt och fel. Men för att kunna veta exakt vad som

är rätt eller fel måste vi ha vissa riktlinjer att gå efter.

Det är här som religionen spelar en viktig roll. Inom furo-e-din (som är en av islams

lärosatser) behandlas denna fråga. Detta koncept är amr bil Maroof nahi anil Mahunkar

vilket på svenska betyder påbjudandet av gott och förbjudandet av allt ont.

Påbjudandet av gott och förbjudandet av ont är två handlingar av dyrkan som varje muslim

måste utföra när detta är nödvändigt. Det är en plikt för oss.

Amr bil Maroof (Påbjudandet av gott) innebär att påverka och uppmana andra till goda

gärningar.

Nahi anil Munkar (Förbjudandet av ondska) handlar om att uppmana människorna till att

avstå från onda och skamlösa handlingar.

I surah al Imran vers 104 i den heliga Koranen säger Allah(SWT): ”och bli till en gemenskap av

människor som uppmanar varandra att göra gott och anbefaller det som är rätt och

förbjuder det som är orätt. Dem skall det gå väl i händer.”

Om vi har denna vers i åtanke så är ju synsättet att endast bry sig om sig själv och sina nära

och kära helt felaktigt. Det är ganska naivt att ignorera samhället och tänka att ”så länge vi

själva handlar rätt, så gör det inget”. De som dessa människor inte tänker på är att detta

kommer att slå tillbaka mot dem själva på ett negativt sätt.

Tänk er att vi befinner oss på ett fartyg, liknande stena line. Låt os säga att Vi är på väg mot

tyskland. Eftersom sträckan är lång behöver vi en hytt där vi kan sova. I hytten bredvid oss

finns en själmordsbenägen person. Han har fått för sig att han skall ta livet av sig och

bestämt sig för att gräva ett hål i fartygets skrov så att fartyget skall sjunka. Skulle ni stoppa

honom eller skulle ni bara låta honom göra som han vill? Svaret är ju ganska självklart, ni

skulle ha brottat ned honom på golvet och bundit fast honom på direkten i syfte att rädda er

själva från att drunkna.

1

Det är bara synd att människan inte ser på dagens samhälle på samma sätt som ett

sjunkande fartyg. Vi håller ständigt på att drunkna av synder och ondskefull propaganda i

form av musik, nakenhet, kapitalism, terrorbekämpning alá Bush, etc… Vi måste stå upp och

handla i enlighet med vad vår religion predikar. Mina syskon, vi måste agera, men hur?

För att kunna besvara denna fråga måste det först klargöras vilka förutsättningar människan

har för att kunna utföra denna plikt och även vilka typer av sätt denna plikt kan utföras på.

Nr 1. Först och främst måste vi vara säkra på att vi har kunskap om vad vi pratar om.

Utan kunskap om det man predikar försvinner själva syftet med det hela. Vi måste vara mer

pålästa.

I Bihar ul Anwar (som är en av våra mest kända hadith samlingar) står det skrivet att Imam

Sadiq(A) har uppmanat oss: ”Samla kunskap om vad som är halal och haram (tillåtet och

förbjudet) annars tillhör ni förnekarna.”

Nr 2. Prata aldrig om något du inte har kunskap om för att inte motsäga dig själv.

Det är viktigt att man inte blir en sådan person som attackerar andra utan att veta

bakgrunden för deras handlingar. Om jag t.ex. träffar på en troende broder som är ogift

tillsammans med en okänd kvinna, kan jag inte bara gå fram och attackera honom; haram,

haram. Jag menar i slutändan kan det ju visa sig att det är hans mamma eller syster och då

ligger man ju riktigt risigt till..

Nr 3. Vi måste handla i enlighet med det som vi predikar eller förespråkar.

Jag kan t.ex. inte uppmana någon av er att äta halal kött och efter denna predika gå till

McDonald”s och äta en cheeseburgare. Då motsäger jag mig själv och ingen kommer att

lyssna på mig igen.

Nr 4. Prata inte med dåren.

Vissa människor går helt enkelt inte att övertala. Hur mycket du än försöker så ser du att det

inte lyckas. Koncentrera dig därför istället på dem som förtjänar att bli hjälpta, de som

verkligen vill förbättras. Det finns många rena människor på denna jord som behöver

vägledning, koncentrera dig på dessa istället.

Så nu när vi känner till förutsättningarna för denna plikt måste vi även lära oss hur vi skall

utföra detta eller hur?

  1. Den första typen för påbjudandet av gott och förbjudandet av ont är att göra det med

hjärtat.

Detta är den lägsta formen av ”amr bil Maroof nahi anil Munkar”.

2

När vi ser övergrepp och orättvisa ske mot våra medmänniskor och bröder/systrar i tron, så

borde vi åtminstone känna sorg och grämelse i hjärtat.

Kan vi inte påverka det onda som sker i världen borde vi åtminstone försöka påbjuda gott

och förbjuda ont med våra hjärtan, för hjärtat hos en troende är Guds tron. Profeten

Mohammad(S) har sagt att mitt ”ummah” är som en kropp. Om ett organ skadas påverkas

hela kroppen.

  1. Den andra typen för påbjudandet av gott och förbjudandet av ondska är att göra det

med tungan.

Talets kraft är väldigt mäktigt om det används på rätt sätt och detta är ett av de allra

viktigaste sätten att utföra denna handling på.

Ahlul Bayts(A) följeslagare och vänner var sådana människor. Hade dessa anhängare inte

påbjudit gott och förbjudit ondska skulle förmodligen inte Imamernas(A) lära varit lika

utspridd som den är idag.

  1. Den tredje typen för påbjudandet av gott och förbjudandet av ont är att göra det genom

handling.

Imam Hosseins(A) martyrskap i Karbala är den ultimata uppoffringen och det bästa sättet att

påbjuda gott och förbjuda ont. Hade inte denna handling utförts, skulle den religion vi ser i

dag förmodligen varit begränsad till moskén och inte en utpräglad del i våra liv..

I At-Tirmidhi står det att Profeten Mohammad(S) har sagt: ”I sanning, vid Gud, antingen

påbjuder ni gott och förbjuder ondska och håller tag om förtryckaren och övertygar honom

att agera rättvist och sanningsenligt, eller, så kommer Gud att knyta samman några av era

hjärtan med de andras hjärtan och kommer att förbanna er som Han förbannat de andra.”

Så att stå upp emot förtryckarna är någonting vi alla måste göra annars räknas vi som

förnekare. Vi måste med våra liv som insats kämpa efter att påbjuda gott och förbjuda

ondska, annars är vi förlorade.

många av oss undrar varför Gud inte besvarar våra böner och tror kanske t.o.m. felaktigt

att Gud inte vill hjälpa oss; MEN vad många av oss inte tänker på är att om vi inte påbjuder

det goda och förbjuder det onda kommer det att få allvarliga konsekvenser.

  1. Den första av dessa konsekvenser är att Guds vrede och straff kommer att drabba

oss.

  1. Och det andra är att våra åkallelser inte
    kommer bli besvarade, vilket är en direkt

konsekvens av att vi övergett plikten för påbjudandet av gott och förbjudandet av

ont.

  1. För det tredje Om de troende i ett samhälle inte förbjuder ondska, kommer Guds

straff att drabba hela samhället oavsett om dem är troende eller inte.

3

För att sammanfatta det hela tänkte jag avsluta denna predika med att ge er några råd:

1.) När ni påbjuder gott och förbjuder ont gör det på ett ödmjukt sätt och med ett mjukt

hjärta. Om en person begår ett fel försök att stärka den här personen först genom att

lyfta fram hans/hennes goda egenskaper och förklara sedan vad denne gör för fel.

Imam Sajjad(A) blev en gång tillfrågad hur Yazeed var som person. Imamens(A) enda

svar var: ”Han var en bra poet”. Detta är en tankeställare till oss alla.

2.) Utför påbjudandet av gott och förbjudandet av ont genom era handlingar. Det är inte

alla människor, som på grund av personliga brister, är lämpliga att tillrättavisas med

tungan. Tillrättavisa dem istället genom att handla rätt själv. Om de strävar efter

perfektion kommer de själva att inse sitt fel när de ser andra göra gott.

3.) Ni bör inte försöka hitta fel hos andra bara för att påbjuda gott och förbjuda ont,

utan koncentrera er först och främst på era egna fel och brister.

I Khesas, vol. 1, s. 12 säger Imam Sajjad(A): ”Sträva efter att först sysselsätta dig med

rättelser och ändringar av dig själv innan du gör det för andra.

4.) Ha tålamod med era medmänniskor. Att sluta upp med en dålig handling kan vara

svårt.

5.) Tala bara när ni anser det passande. Att tala är silver, men att tiga är guld…

6.) Sitt inte stilla när ni ser ett fel begås, utan handla! Det finns många sätt att handla

på…

För att återgå till exemplet om fartyget kan man säga att vi befinner oss på ett ”skepp” kallat

samhälle; så länge vi inte förbjuder onda människor från att sänka ”skeppet” kommer vi att

drunkna i ett korrupt samhälle.

Förstår ni nu varför det förekommer ont i denna värld och varför detta tillåts existera?

Må Allah(SWT) hjälpa oss att utföra denna plikt och må Han påskynda vår väntade Imams

snara och mycket nära återkomst.

Jag vill avslutningsvis be er att skicka en salawat över vår älskade profet och hans rena

hushåll.

Asalaam aleikom wa rahmat allahi wa barakato

4

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *