Fokus och koncentraion

  I en undersökning som gjordes av det brittiska University of Loughborough, kom man fram till att mycket socker ger sämre koncentration. Och de kom även fram till att drycker med lite socker och mycket koffein, i samband med korta ”power naps” hjälpte till att hålla en mer vaken och fokuserad.[Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.]                                   

Fokus och koncentration

En föreläsning av: Broder Mikael ­ 2010-09-17

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Alhamdolillah ir Rabil ”alamin. Wasalaat wasalaam ”ala Ashrafal Anbiyai wal Mursalin.

Habibe Illah al-Alamin. Abul Qasime Mohammad wa ”ala Alihi Teyyibina at-Taherin.

För vår väntade Imams(AJ) snara och mycket nära återkomst, var vänliga att skicka en

salawat.

Mina bröder och systrar i tron, asalaam aleikom wa rahmat allahi wa barakato.

Inledning

Hjärnan utsätts för 2 miljoner sensoriska impulser per sekund som skall tas emot, sorteras,

integreras och besvaras. Därtill kommer kognitiva impulser (hur vi tänker och hanterar

information) och motoriska impulser som skall hanteras. Ibland uppstår störningar och

blockeringar i detta impulsflöde, något som vi kallar för koncentrationsproblem.

Det har återberättats att Imam Sadiq(A) sade att det i Tora står följande:

”O son av Adam, om du tömmer dig själv, dvs. frigör dig själv från all tankspriddhet och gör

dig själv redo för dyrkan av Mig, så kommer Jag att fylla ditt hjärta med rikedom och inte

frångå dig det du söker och längtar efter. Och det kommer att åligga Mig att stänga dörren

till fattigdom för dig och fylla ditt hjärta med djup vördnad och respekt för Mig.

Och om du inte frigör dig själv för dyrkan av Mig, kommer Jag att fylla ditt hjärta bekymmer

om denna värld. Jag kommer inte att stänga dörren till fattigdomför dig och kommer inte att

skänka dig det du söker.” [al-Kulayni (RA), Usul al-Kafi, vol.2, ”Kitab al-”Iman wa1-Kufr”,

”Bab al-`Ibadah”, hadithnummer 1]

Vi människor är sannerligen komplicerade varelser. Från tidpunkten då vi föddes fungerade

vårt sinne och arbete varje sekund, minut, timme och dag av våra liv. Hjärnan är aktiv under

dagen när vi är vakna, men likväl under natten då vi sover. Vårt sinne är i ständig rörelse och

vilar aldrig. Det är därför viktigt att vi tränar våra sinnen. Otränade sinnen drabbas ofta av

koncentrationssvårigheter och bristande fokus.

Denna föreläsning ämnar till att lyfta fram och lägga upp möjliga strategier för att träna våra

sinnen, då fokus och koncentration är nycklarna till inre stabilitet och ro. Något som vi så

ofta, här i väst, saknar.

Vad är koncentration?

Vad är då koncentration? Låt oss titta i ordlistan och se vad det står:

”Koncentration är en stark själslig inriktning på en viss uppgift, ofta så att (nästan) ingen

medveten tankekraft eller uppmärksamhet blir över för annat.”

O, vad vackert. Vilken definition egentligen. Om man bara bytte ut ”en viss uppgift” till

”Allah(SWT)” istället, så har vi nästan förklarat definitionen av tawhid, sobhanAllah.

Hur som helst, är alltså koncentration en förmåga som får oss att fokusera och således koppla

bort allt annat än det som är under betraktelse.

Den heliga Koranen är ett tydligt tecken för de som har en sådan förmåga, eller som den själv

säger:

”I detta ligger förvisso en påminnelse till den som har ett öppet sinne och som lyssnar

uppmärksamt.” [Surah Qaf, 50:37]

En nutida bristvara?

Idag, har vår värld eller snarare våra samhällen utvecklats i väldigt rask fart, åtminstone vi

som lever i väst och således undkommer krig och elände. Vetenskapen har tillryggalagt

åtskilliga upptäckter det senaste århundradet och våra städer och samhällen växer sig allt

större. Men i takt med detta ökar även rörelsen och kraven i samhället, med mer stress som

resultat.

Stressen vi idag ofta kan uppleva får oss ur fokus, ur balans. Likt en Likt en fjäder blåses vi

omkull av minsta lilla vindpust.

Bristen på koncentration är ett växande problem i idag och vi ser detta tydligt i skolor och på

arbeten.

Det har till och med gått så långt att mentala coacher och psykologer måste anlitas för att

strukturera upp våra sprängfyllda sinnen.

En del väljer att ta mediciner, andra dränker sina sinnen i alkohol och droger, men det finns

även dem som återgår till sina inre, till det själsliga.

Eller som Koranen säger:

”Helt visst skall det gå den väl i händer som [i detta liv] strävar efter att rena [sin själ], men

den som begraver den [i synd och mörker] skall gå mot fördärvet.” [Surah ash-Shams, 91:9-

10]

Att identifiera problemet

För att kunna bota ett problem så måste man först och främst identifiera det. Vetenskapen,

Medicinen, Filosofin och Religionen har alla sina metoder för att identifiera och försöka lösa

detta problem.

Vi skall inshaAllah titta och se vad som rekommenderas inom vetenskap respektive medicin

just för att kunna förbättra vår koncentrationsförmåga.

Vetenskaplig upptäckt

En fransk öron-, näs- och halsläkare vid namn, Guy Berard, undersökte på 1960-talet

möjligheten att hjälpa elever som blev störda i sin koncentration vid inlärning.

Berard fann att genom stimulering av hörseln med modulerade ljudfrekvenser

kunde han hjälpa eleverna på många sätt. Dels kunde han, genom att stimulera hörseln på

båda sidor, normalisera ljuduppfattningen med resultat att eleverna inte längre blev störda av

ljud på olika sätt, dels upptäckte han att särskild stimulering av höger sida gav en rad positiva

effekter. Höger öra är kopplat till vänster hjärnhalva och vänster öra är kopplat till höger

hjärnhalva. Genom att särskilt stimulera höger sida kunde hörandet aktiveras till snabbare

uppfattningsförmåga, bättre koppling mellan hörsel – tal, utveckling av språkhantering, m.m.

Aktivering av högerörat gav också direktstimulering av högre funktioner, de kognitiva

funktionerna, som hur vi hanterar information, hur vi tänker och resonerar, vår förmåga att dra

slutsatser, osv., funktioner viktiga för vår inlärning. Berard kunde konstatera : ”Ett aktivt

högeröra är direkt avgörande för inlärningen.”

Notera just vad läkaren beskrev om stimulering av ”höger sida”. Inom Islam är det ju

rekommenderat att äta, hälsa och så vidare med höger arm, eller att sova på höger sida, etc.

Detta behöver ju nödvändigtvis inte ha en koppling, men det tåls att reflektera över.

Hursomhelst, Berard kom fram till att det inte räcker att enbart stimulera höger sida dock,

utan vänster sida måste också stimuleras. Som exempel på detta tog han upp att träning av

höger sida stimulerar tal- och språkområdena i vänster hjärnhalva. Men tal- och språk behöver

ju också ”kläs” i känslor, färger, osv., egenskaper som finns i höger hjärnhalva. Därför måste

båda sidor tränas med olika program.

Förutom ökad koncentration följer också andra förbättringar som ”ringarna på vattnet”

förklarade Berard.

För de som arbetar med musik innebär förbättringarna ofta att toner uppfattas klarare och ev.

störningar i gehöret försvinner.

För de som arbetar med rösten ger träningsprogrammet mer bärighet och fylligare röstklang.

För de som har kreativa yrken som konstnärer, författare, journalister, rapporteras effekter på

inspiration och idéflöde.

[Hearing Equals Behavior, av: Dr Berard]

Inom Islam rekommenderas det att recitera Koranen i en lugn takt med klar och vacker röst.

Denna stimulering gör således enligt Dr Berards upptäckt att vår kognitiva förmåga s
tärks och

vår koncentration förbättras.

Hälsa och medicin

Om vi tittar inom hälso- och medicin branschen eller hur vår konsumtion påverkar vår

koncentration citerar jag följande från en hälsokostkedja:

”Vi människor är i allmänhet inte födda med dålig koncentration, fokusering.

Brist på essentiella fettsyror från fiskolja kan vara orsaken till dålig koncentration och fokus

och kan även bidra till andra brister såsom beteendestörningar eller impulsivitet, rastlöshet

eller allvarliga inlärningssvårigheter som Attention Deficit Hyperactivity Disorder eller

ADHD.

Att förbättra vår kost kan bidra till att avhjälpa eller förbättra dessa. Detta är speciellt viktigt

under uppväxtåren då hjärnan utvecklas som mest.

Men det finns andra orsaker förutom en brist av essentiella fettsyror för dålig fokus.

Studenter som ”bränner midnight oil” kommer att säga att de saknar koncentration nästa dag

och kan inte fokusera på sin examen ordentligt.

Därför är det viktigt att vi får tillräckligt med sömn, 8 timmar åtminstone, om vi vill behålla

fokus. Ett annat sätt är att öva. Övning ger syre till våra hjärnor och lindrar stress. Stress är

en viktig faktor i brist på fokus.

Men utan tvekan är Kosten oerhört viktig.

En stadig diet av ”brain food” i form av Omega-3 har visat att för både barn och vuxna,

hjälper Omega-3 till att minska stress, humörsvängningar och spänningar som har en direkt

inverkan på koncentrationen.

Att hålla vår syn i gott skick är viktigt om vi måste koncentrera oss. I Omega-3 finns en A-

vitamin som behövs för att förbättra eller bibehålla vår syn.” [www.origohealth.com]

I en undersökning som gjordes av det brittiska University of Loughborough, kom man fram

till att mycket socker ger sämre koncentration. Och de kom även fram till att drycker med lite

socker och mycket koffein, i samband med korta ”power naps” hjälpte till att hålla en mer

vaken och fokuserad.[Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.]

Så helt klart har alltså kosten även den en viss påverkan på vår koncentrationsförmåga ­

kanske är detta en av anledningarna till varför vi när vi fastar är mer fokuserade och klara i

huvudet. Det tåls i alla fall att reflektera över.

En fråga och dess svar

Under samlandet av information till denna föreläsning fann vi en intressant fråga som hade

ställts från ett syskon till en sheikh (aalim) angående om det fanns någon duaa eller

rekommendation för att uppnå bättre koncentration.

Sheikhens svar var så här:

Bristen på koncentration är ett allmänt problem som många av oss stött på, vilket har sitt

ursprung ur bristande fokus och struktur i livet. Dyrkanshandlingar och åkallelser som vi

reciterar är väldigt mycket utrustade för att just ge oss denna riktning och fokus. En del av de

saker som Imamerna(A) rekommenderat oss som botemedel för denna situation är enligt

följande;

 1. Placera handen över er panna och recitera:

Salla-l-laahu alaa Muhammad wa aal-e Muhammad. Allahumma inni as”aluka yaa

mudhakkira-l khayr wa faa”ilahu wa-l-aamimira bihi dhakkir-ni maa ansaani-hi-sh- shaytan.

Översättning:

Må Guds fred och välsignelser vara över Mohammad(S) och hans Ahl al-Bait(A). O Gud, Jag

bönfaller Dig, Den som talar om godhet, förverkligar och styr det, påminn mig om det som

shaitan fått mig att glömma.

 1. Att fasta och recitera Koran, speciellt Ayat al-Kursi.

 2. Äta russin, spannmål, linser, honung, sura äpplen och ost.

 3. Ta promenader.

 4. Undvika synd och inte låta sig distraheras av denna värld.

 5. Att inleda varje handling genom att prisa och glorifiera Gud och recitera:

Allahumma anta-l-awwal fa laysa qablaka shay. wa anta l aakhiru fa laysa ba”daka shay. wa

anta-z-zaahiru fa laysa fawqaqa shay. wa anta-l-baatinu fa laysa dunaka shay. wa anta-l-

”azizu-l- hakim.

Översättning:

O Gud, Du är den förste och det fanns inget för Dig. Du är den siste och det finns inget efter

Dig. Du är den Uppenbare och det finns ingen som står över Dig. Du är den dolde och det

finns ingen under Dig. Du är den Mäktige och Vise.

Sheikhen avslutar med att nämna att vägen för att uppnå detta mål är genom personlig

spirituell rening och att tjäna mänskligheten.

[”Mafatih-ul-Jinan,” sid. 523-526 (Beirut, n.d.)]

Bönens vikt

Ok, så ur detta svara att döma, är hågkomsten av Gud en väldigt viktig aspekt för att vi skall

kunna ha fokus och koncentration.

Detta är inte så konstigt egentligen, då det är vår fokusering på rätt saker som leder oss till

insikt om vår Skapare.

Låt oss säga att vi befinner oss i en park. Runtomkring finns en massa olika ljud och många

vackra växter och djur. Om vi är uppstressade och ur fokus, kanske vi missar att iaktta alla

dessa vackra ting och olika ljud och således blir dem likgiltiga för oss. Men om vi har en bra

koncentrationsförmåga, kan vi lära oss att höra de vackraste av ljuden och se de vackraste av

tingen i parken. På detta sätt ser vi skönheten i Skapelsen och kommer således att tänka mer

på Skaparen som skapat allt detta. Vi blir fascinerade av Guds makt och ökar våra band till

Honom. Bara att betrakta Guds skapelse kan leda en icke troende människa till att börja dyrka

sin Skapare.

För det är just dyrkan som är vår nyckel till frälsning. Det är dyrkan som för oss tillbaka till

vår Skapare. Det är dyrkan som ger oss en mening med livet.

Men det är just denna dyrkan som så ofta försummas av oss människor. Vi inser inte dess

allvar och därför drabbas vi speciellt av koncentrationssvårigheter under just bönen.

Så fort vi inleder vår bön med Allahu Akbar, börjar tankarna komma. Man filosoferar över

hela sitt liv, vilka man umgåtts med och vad man har gjort eller måste göra. Vi gör precis allt

annat än att tala med Gud och dyrka honom.

Bönen är den mest effektiva vägen till spirituell migrering mot Gud och det är det bästa sättet

att nå den upphöjda statusen av att vara i Hans närhet.

Imam Sadiq(A) blev en gång tillfrågad vilken som var den bästa handlingen som för

människan närmare Allah(SWT)? Han svarade:

”Efter upplysningen om Guds Essens, känner jag inte till något bättre än bönen. Den mest

värdefulla och favoriserade handlingen inför Gud är bönen. Bönen är Profeternas(A) sista

testamente.

Hur vackert är det inte att en människa tar ett bad eller utför tvagningen, för att sedan

avlägsna sig till ett avlägset hörn där denne inte kan ses och som där tilldelas hedern att böja

sina knän och falla ned med pannan mot marken. Då en tjänare böjer sig ned och faller ned

med pannan mot marken och förlänger denna handling, säger Satan: O, Ve över mig! Denna

tjänare har lytt Gud medan jag felade, och denne har utfört sujud vilket jag vägrade.”

[Concentration in Prayer, Kapitel 1]

Syskon, när skall vi inse bönens betydelse och dess verklighet? Utan goda handlingar är vi

helt förlorade och vi kommer att dränkas i materialismens mörker.

Man skulle kunna jämföra de goda handlingar vi utför till det bränsle som finns i ett flygplan.

Så länge planet har bränsle fortsätter det att stiga upp mot himlen, men så fort bränslet tar slut

kommer det stör
tandes ned till marken för att i slutändan krascha. Det är det goda vi gör och

avsikten bakom det, som får oss att stiga upp mot de höga himlarna, men utan en kontinuerlig

tillförsel av goda gärningar kommer vi att krascha likt ett plan utan bränsle.

Som det sägs i Koranen:

”och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.” [Sura al-Hijr, 15:99]

Strategier för koncentration i bön

Koncentration och fokus är inte något som bara kommer så där, utan det är något vi måste

träna upp. Koncentration i bönen hänger på hur seriöst vi betraktar denna handling, svårare än

så är det inte.

Vi måste engagera oss i att göra gott och förbjuda ont, vi måste vandra på vägen till kunskap,

vi måste diskutera, praktisera och lära ut denna kunskap för att nå vägen till insikt. Vi måste

rena våra själar genom att uppfostra dem, eller som det så vackert heter, vi måste bedriva islah

al-nafs.

Genom detta kommer vi inshaAllah att öka vår förståelse och längtan efter bönen och vår

Skapare. Det är då som koncentrationen förbättras och når höjder som vi inte trodde var

möjliga.

Men låt oss nu säga att vi påbörjat vår vandring i syfte att lyckas med detta. Vad behöver vi

då tänka på. Om vi vet med oss att vi är ofokuserade och lider av koncentrationsbrist ­ vad

kan vi då göra?

Saken är den att det finns många aspekter som kan tas i beaktan för att erhålla mer fokus och

koncentration i bön eller vid andra dyrkanshandlingar.

Jag tänkte nu kort nämna några av dessa för att senare presentera några övningar som vi

senare kan tillämpa på egen hand efter denna föreläsning.

 1. Platsen där vi ber. Välj noggrant ut platsen för bön. Undvik att stå i vardagsrummet när

hela familjen sitter och tittar på serier och dricker te, det kan störa ens fokus. Välj istället ett

mörkt rum och stäng helst rummet omkring dig.

 1. Utför wudhu och reflektera samtidigt över varje steg under dess utförande.

 2. Påminn dig själv oftare om Gud, var i dhikr så ofta du kan.

 3. Planera din vardag på ett bra sätt så att du kan gå till bönen i ett avkopplat tillstånd.

 4. Studera vad du verkligen säger under bönen och förstå vad du säger. Detta är jätteviktigt,

speciellt för de som inte har arabiska som modersmål.

 1. Bibehåll renheten. Var ständigt på wudhu, dvs. om du sovit och vaknar utför wudhu direkt

så att du är i ett tillstånd av rituell renhet.

 1. När du ber, recitera i en lugn och fin takt. Detta ökar medvetenheten under bönen.

 2. Ha tålamod då något drabbar dig och sök Guds förlåtelse oftare.

 3. Undvik att äta för mycket eller sova för mycket.

 4. Påminn dig själv om döden oftare.

Det finns väldigt mycket mer man skulle kunna göra för att öka koncentrationen, men dessa

tio punkter som nämnts ger oss i alla fall en försmak på vad vi kan göra.

Övningar

Jag kommer nu att presentera några övningar som kanske kan hjälpa oss att öka vår fokus.

 1. Fokuserad meditationsövning:

Den första av dessa övningar är en fokuserad reflektionssövning. Sätt dig ned med ett papper

och en penna. Låt ögonen vila på det blanka pappret. Lägg märke till vad du upplever. Så fort

något dyker upp i sinnet (en tanke, känsla, ett minne, etc.) följ noga följande agerande:

Skriv ned det du just kom att tänka på och skriv bara tillräckligt mycket för att kunna komma

ihåg vad du just upplevt. Låt sedan denna upplevelse gå sin väg och sluta tänk på det och låt

sedan ögonen vila på pappret igen. Här är det väldigt viktigt att man inte tänker på vad man

skrev för annars faller hela testet. Tänk alltså inte på det, analysera det inte och ändra det inte.

Vrid sedan pappret cirka 15 grader och skrev ned nästa upplevelse som dyker upp. Gör på

detta sätt tills du får en cirkel av ord. Håll på med detta under cirka 10 minuter.

Denna övning tåls att göra om och om igen vid olika tillfällen för att se om man nått något

resultat.

 1. Uttryckslös meditationsövning:

Den andra övningen är en uttryckslös meditationsövning. Försök att under varje dag under

ungefär 5 minuter sätta dig ned på någon avlägsen plats och inte tänka på något. Bara rensa

alla tankar och fullständigt töm ditt sinne. Om man fortsätter med detta under ett par veckor,

varje dag, så kommer man inshaAllah att öka sin intuitions- och koncentrationsförmåga inför

vilken uppgift man än ställs inför.

 1. Andningsövning:

Lägg er på ryggen.

 1. Töm lungorna fullständigt på syre genom att andas ut djupt.

 2. Släpp långsamt upp diafragman så att luft tillåts komma in i lungorna. Magen kommer

svälla och lungorna fylls med syre.

 1. Vidga revbenen utan att överanstränga dig.

 2. Tillåt lungorna att fyllas fullständigt genom att lyfta på nyckelbenen.

Under denna procedur skall syret träda in i lungorna i ett kontinuerligt flöde, utan att man

börjar flåsa.

Det är viktigt att andas tyst. Under de första minuterna fokusera enbart på andningen. Sedan,

när detta lyckats bli rytmiskt tillåt dina tankar att reflektera över Gud och Hans skapelser.

Till att börja med räcker det med att göra detta under 5 minuter, men ju mer bekväm man blir

med detta, så kan denna tid utökas upp till 20 minuter. Efter övningens slut, res dig inte upp

direkt, utan ligg stilla ett par minuter och försök att hålla kroppen helt avslappnad.

Syftet med denna metod är att skapa en bra, avkopplande andningsmetod och således utveckla

och bibehålla fokus på en viss uppgift, varav de viktigaste uppgifterna för oss är de dagliga 5

bönerna.

Må vi tillsammans genom denna vetskap och dessa övningar lyckas uppnå en bättre

koncentrationsförmåga, så att vi någon gång i våra liv kan dyrka Herren så som Han förtjänar

att bli dyrkad!

Syskon, låt oss tillsammans avsluta med en koncentrerad och fokuserad duaa Faraj:

Duaa Faraj …

Wa Salallah aleihi waala alihi ”atayibin ”altahirin!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *