I kunskapens spår

           För det första bör en person som strävar efter att samla kunskap, påbörja renandet av själen, även kallat islah al-nafs. Man bör ingjuta taqwa (gudfruktan) i sin själ och rena sin avsikt från världsliga motiv och onda intentioner. Under hela processen då man inhämtar kunskap bör man kontinuerligt ställa sig frågan om syftet bakom samlandet av kunskap. Vi bör veta att gudsfruktan är en egenskap hos en ’alim (dvs. en som besitter kunskap) och en person som inte besitter taqwa, tillhör inte denna kategori, oavsett hur pass duktiga de är på att tala eller hur mycket de har memoriserat.                                   

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *