Självbeundran- En fläck i människans bröst

  Hittills har vi pratat om den självbeundran som vi muslimer kan råka ut för, men det finns även en annan form av ujb som relaterar till de icke troende, dvs. de med illasinnade trosuppfattningar och de som utför onda gärningar och som därtill också känner sig stolta över detta. Man kan lätt känna igen dessa personer då de är sådana som anser sig själva vara liberalt tänkande, med öppna sinnen och fria från alla former av kedjor och förpliktelser. De ser tron på Gud som någonting vidskepligt. De anser att all tro på religiösa läror är trångsynthet, och på detta sätt ser de även gott och moraliskt uppförande som ett tecken på svaghet.                                   

Självbeundran.pdf

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *