Akhlaq del1

  Människan är en underlig varelse. Å ena sidan finner vi de djuriska dragen, instinkter som ämnar till att tillfredsställa de behov som förmår oss att överleva. Å andra sidan finner vi de änglalika dragen som förmår oss att söka källan till vårt ursprung och förstå sig på vad sann dyrkan innebär. Ibland lutar det åt det ena hållet, ibland åt det andra. Hos vissa människor är det djuriska dominerande medan det hos andra är det änglalika som dominerar.                                     

Islamisk moral och etik ­ del 1

En föreläsning av: Broder Mikael ­ 2011-06-24

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn!

Alhamdolillah ir Rabil ”alamin. Wasalaat wasalaam ”ala Ashrafal Anbiyai wal Mursalin.

Habibe Illah al-Alamin. Abul Qasime Mohammad wa ”ala Alihi Teyyibina at-Taherin.

För vår väntade Imams(AJ) snara och mycket nära återkomst, var vänliga att skicka en

salawat.

Mina bröder och systrar i tron, asalaam aleikom wa rahmat allahi wa barakato.

Inledning

Människan är en underlig varelse. Å ena sidan finner vi de djuriska dragen, instinkter som

ämnar till att tillfredsställa de behov som förmår oss att överleva. Å andra sidan finner vi de

änglalika dragen som förmår oss att söka källan till vårt ursprung och förstå sig på vad sann

dyrkan innebär. Ibland lutar det åt det ena hållet, ibland åt det andra. Hos vissa människor är

det djuriska dominerande medan det hos andra är det änglalika som dominerar.

Men när man talar om mänsklighet, är det ändå inte detta vi först tänker på, utan här faller

tankarna påden bild av godhet och storslagenhet som vi skapat i våra sinnen.

Frågor som: ”vad är det goda”, ”vad är det rätta” och ”hur bör man bete sig”, fungerar som en

guide och vägledning för oss att lyckas bygga upp och skapa denna bild. Under hela

mänsklighetens historia har människor försökt att besvara dessa frågor och baserat på sina

egna uppfattningar byggt samhällen baserat på detta.

Tyvärr finns det vissa begränsningar i människans intellekt och därför har det ibland skett

missar under historiens gång vilket har lett till att människors rättigheter och sedesfördärv

spridit sig på denna jord.

Detta hade kunnat undvikas, om människan bara hade lyssnat till sin intuition och valt att

acceptera hjärtats dragningskraft mot tron och förälskelsen i Gud. Skaparen, som genom

felfria profeter(A) och Imamer(A) skänkt oss vägledning och fulländade svar på dessa frågor.

Vad talar vi då om? Jo, vi talar självklart och etik och moral.

Profeten(S) har ju en gång sagt till sina sahaba (följeslagare): ”Jag sändes till er för att

fullända gott uppförande.” [Malik Muwatta Bok 47, Nummer 47.1.8]

De slöjor av mörker som hindrar oss från att uppnå och manifestera sann mänsklighet är

således bristen på morilska dygder och uppförande.

Islam, eller i en mer fulländad term, akhlaq, att hållas, varav denna föreläsning är starten på

denna serie.

Må Allah(SWT) hjälpa oss att genom dessa föreläsningar lyckas skapa en förståelse för hur vi

som muslimer skall vara och sedan sträva efter att uppnå detta inshaAllah.

Imam(A) under en tid av extrema förhållanden

När vi talar om gott uppförande och moral, talar vi egentligen om något fundamentalt inom

varje trosuppfattning och religion. Islam är den religion som tydligast markerat och betonat

vikten av Akhlaq, vilket vi kunde se i Profetens(S) uttalande nyss.

Tro utan moral och gott uppförande, är likt en ros utan blad. Det är ju bladen som skänker

rosen dess skönhet och utstrålning. Utan dessa färgglada och vackra blad återstår bara en kal

och livlös stjälk. På samma sätt fungerar den goda moralen och uppförandet som en klädsel

och utsmycknad som förser människan med skönhet och liv. Genom akhlaq penetrerar

människan det stela och kala skalet av tron och förser den med vitalitet och mening. Likt

attraktionskraften av en vacker ros, dras människan mot dem med en exemplarisk moral och

ett gott uppförande. Ledljusen i fråga om akhlaq finner vi hos Profeten(S) och Imamerna(A),

de skinande månarna och lysande stjärnorna, vars skönhet och perfekta tro bländar skapelsen.

De är de perfekta förebilderna och genom dem finner vi de svar vi söker. Deras liv var

exemplariska vad gäller god moral och uppförande. Önskar vi lära oss och förstå vad sann

etik och moral innebär, och önskar vi skapa en färgrik och meningsfull tro bör vi således

studera deras liv, fyllda av visdomsfulla ord och sublima handlingar.

Vår tionde Imam, Imam Hadi(A) var en av de Imamer(A) som levde under de svåraste

förhållandena och fick utstå den största oppositionen gentemot hans(A) ledarskap. Imam

Hadi(A) blev genom den rådande militärmakten helt separerad från sina Shia. Och det är på

grund av detta som vi idag inte kan finna så många återberättelser eller hadither från

honom(A).

En av de svåraste synderna och största brotten som Bani Umayya och Bani Abbas begick

under deras tidepoker av styrande, var just brytandet av samtliga relationer och band mellan

folket och Ahl al-Bait(A). Hade det inte varit för dessa ondskefulla tyranner, hade vi idag

säkerligen haft oändligt med böcker till vårt förfogande, böcker innehållande ord och

förmaningar från dessa storslagna personligheter.

Hursomhelst, så finns det dock ett fåtal yttranden och hadither som nått oss från Imam

Hadi(A), och en av dessa hadither kommer att förmedlas här idag då den förklarar hela

konceptet av akhlaq:

Imam Hadi(A) sade: ”Bättre än en god handling, är den person som utför den goda

handlingen; och mer attraktivt än vackra (ord) är den person som yttrar dessa vackra ord;

mer storslaget än kunskap är den person som besitter kunskap; och värre än ondska är den

person som hindrar (andra). ” (Bihar al-Anwar; vol. 75, s. 370)

Genom dessa fem yttranden, har Imamen(A) refererat till en del väldigt intressanta och

viktiga punkter.

Men vad är det då för betydelse dessa meningar önskar förmedla, varav 3 refererar till något

bra, medan de andra två refererar till något dåligt?

Imamen(A) pekar här i själva verket mot en fundamental princip, vilken är att alltid söka sig

till roten och orsakerna bakom någonting.

Om vi önskar sprida godhet och om vi önskar mångdubbla de goda handlingarna, måste vi

söka oss till dess källa. Om vi å andra sidan önskar förhindra onda handlingar från att inträffa,

måste vi gå till roten och källan för det som är ont. Det som är än viktigare och gott och ont,

är den person som genomför respektive handling.

Varför misslyckande?

En av de största anledningarna till att de flesta människor misslyckas med att bekämpa

orättvisa och korruption, är på grund av att majoriteten fäster alla sina blickar och riktar all sin

energi och kraft på effekterna av korruption och orättvisa, och således glömmer bort att söka

sig till orsaken bakom dess uppkomst. Vi kanske lyckas ta bort en dålig sak, men samtidigt

uppstår och intar en nydålig sak dess plats. Vi fortsätter i syfte att ta bort den andra dåliga

saken, och vips så intar en tredje dålig sak dess plats ­ varför tror ni att det blir så här?

Låt oss ta ett exempel. Jag vet inte om ni alla känner igen er i detta men, många unga

muslimer idag lider att något man skulle kunna kalla för lathetssyndromet. Vi vill göra något

för Gud och Islam, men det hela slutar upp med att vi spenderar hela vår tid på serier, filmer,

tv-spelande och bloggande. Vi kanske märker av att vi ibland sitter för mycket framför tv:n

och bestämmer oss för att sluta. När vi gjort det dröjer det dock inte länge innan vi känner oss

rastlösa och orkeslösa, och vips så finner vi oss själva sittandes timtals, lusläsandes varenda

blogg på Internet.

Allt det
ta sker för att vi inte går till roten med våra problem och orsakerna som ligger till

grund för att detta ens uppstår. Det vi oftast och istället väljer att göra, är att gå direkt till

själva effekten av vårt ursprungliga problem och således försöker eliminera den istället, vilket

tyvärr inte löser våra problem.

Om jag till exempel har problem med ilska, så kan jag ju inte välja att eliminera den person

jag blir förbannad på, för snart finner jag mig själv förbannad på en annan person. Problemet

ligger någon annanstans. Jag måste alltså gå tillbaka till källan för min okontrollerade ilska.

Dagens stora problem ­ dess effekter och dess orsak

Idagens samhällen har vi människor ställts inför två stora problem , problem som bara blir

tydligare och tydligare i våra samhällen och problem som blir värre för varje dag som går.

allmänt accepterat. Det andra problemet är de öppna och oinskränkta sexuella aktiviteterna

som äger rum vart vi än vänder oss.

Ett sätt att lösa dessa problem är ju att samla in alla missbrukare och smugglare (eller för den

delen alla som genomför dessa handlingar) och sedan avrätta allesammans. Men problemet är

dock att detta inte löser det fundamentala problemet. Männskor kommer ju till exempel

fortfarande att behov av en partner, och således måste vi alltså gå till roten för problemen med

droger och sexuell lösaktighet i samhället.

Beror dessa problem på att vi inte har något annat att göra? Är det på grund av att vi är

oreligiösa? Är det på grund av att vi inte lärt oss den rätta etiken och moralen, eller är det

verket av en ondskefull och onsynlig hand vars enda syfte är att korrumpera samhällets

ungdomar i syfte att skapa kontroll och herravälde över folket?

Om vi tar opiumet som ett exempel så vet ni kanske att 99% av allt opium odlas i

Afghanistan. Årligen dör tusentals soldater i och omkring den Iranska gränsen vid

sammandrabbningar med opiumsmugglare från just Afghanistan. För några år sedan såg jag

ett reportage om bönder i Afghanistan som odlade opium och när de tillfrågades varför,

svarade de bara att de hellre hade odlat vete eller vanliga grödor, men att de inte hade

resurserna och råvarorna för det. Istället blev det opium för att de skulle kunna överleva. Ni

alla har säkert hört att opiumhandeln har mångdubblats sedan starten på den amerikanska

närvaron i Afghanistan. Roten till problemet med opiumhandeln i världen är således den

amerikanska närvaron och det bristande biståndet till bönderna i fråga om odling av grödor,

såsom spannmål och grönsaker.

Tro, utan tvekan en faktor vid lösningen på problemen

Utan tvekan är en faktor för lösningen av dessa problem den sanna religionen. Utan tvivel,

kommer inte en religiös ung man eller kvinna att falla offer för dessa problem. Unga personer

vars handlingar och klädsel återspeglar deras tro.

En annan orsak till dessa tvåstora problem är även sysslolöshet, dvs. att inte ha något att göra.

Så fort en person blivit sysslolös och lat, finns det en stor risk att de kommer sluta upp som

korrumperade och spirituellt förorenade. Det är i detta avseende som många unga män

rekommenderas att utföra fysiska aktiviteter för att minska lusten och spendera deras tid på

någonting som är givande för både kropp och själ.

Det finns många många fler exempel på saker och ting som sker i våra liv där vi verkligen

måste söka oss till orsaken eller källan för att de inträffar istället för att bara fokusera på

effekterna. Vad hjälper det att fokusera på dyrkans effekter, när man själv inte vet hur man

skall dyrka ordentligt?

Titta bara inom det militära. Om inte krigsgeneralerna hade suttit sig ned och tänkt över

fiendens planer, skulle de någonsin kunna kriga mot dem?

permanenta lösningen på problemet att straffa de som utför det, utan än mer fundamentalt och

viktigt är implementera giftermål vid tidig ålder.

Bland oss muslimer idag, har äktenskapet blivit lika svårt att driva igenom som det är för en

fattig person att kunna resa till Hajj ­ om inte ännu svårare.

Förväntningarna på båda sidor har blivit för höga, bröllopens formaliteter har blivit alltför

talrika, brudgåvan har blivit alltför hög, och de materiella kostnaderna alltför stora.

De andra aspekterna av sexuell propaganda som sker bland unga idag är också ett hinder för

kontrollerandet av deras begär.

Således förstår vi att de faktorer som leder till sexuell lösaktighet måste elimineras och tidiga

äktenskap införas. På detta sätt kommer vi närmare roten för problemet och behöver således

inte slösa vår tid på effekterna och utkomsten av dem.

Avslutning

Med detta sagt, finns det någon där ute som verkligen tar sig tiden att lyssna och tar till sig av

dessa ord? Eller än viktigare ­ vem finns där som är villig att förmedla dessa ord till folket?

Med denna fråga i åtanke, låt oss avsluta denna föreläsning med ett uttalande från Imam

Ali(A) gällande uppförande:

”Människor fungerar som speglar; vänner reflekterar dina goda egenskaper och fiender dina

brister…” (Anecdotes of the Ahl al-Bait(A) av Shahid Motahhari(RA))

Duaa Faraj …

Wa Salallah aleihi waala alihi ”atayibin ”altahirin!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *