Tillstånden av nafs

I vilket tillstånd din själ är i avslöjar åt vilket håll det andliga kriget lutar mot i ditt bröst. Leder Shaytani-armeérna eller leder de Ängla-armeérna? Det i sin tur kommer avgöra hur du är som person.

Tillstånden av Nafs

– Ehsan ­ Paltalk – 6/2-2011

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Inledning

I förra föreläsningen kal ad ”Vad är Nafs?” definierade vi vad Nafs är. Vi resonerade lite kring vad som

skul e kunna vara en lämplig översättning och föreslog synonymer som ”Jag:et” el er ”psyket”. Men vi

nådde slutsatsen att det antagligen inte finns en ultimat term att använda, därav fortsätter vi att

använda den arabiska termen.

Vad är då Nafs? Vi sade att Nafs å ena är sidan til hälften djur, til hälften ängel och å andra sidan

som en otämjd häst. Låter du den vara och syndar så kommer den att ta skepnaden av ett djur.

Tränar du den och lär upp den så kommer den att ta skepnaden av en ängel. Den kan bli ditt hjärtas

mörka fängelsehåla el er ett gudomligt ljus.

Men mel an mörker och ljus är det flera stadium som måste passeras. Och det är har som Nafs:ens

olika til stånd kommer upp. Människans nafs har tre huvudsakliga til stånd som vi ska analysera och

granska och koppla til vår vardag. Varför ska vi tala om det? För att i vilket til stånd din nafs är i

avslöjar åt vilket hål det inre kriget lutar mot i ditt bröst. Leder Shaytani-armeérna el er leder de

Ängla-armeérna? Det i sin tur kommer avgöra hur du är som person. Är du en person med stark vilja?

Med en ledande personlighet? El er är du en svag människa? En som frestas av synder? En som har

dåligt självförtroende? Al t detta blottas av din nafs til stånd. Så lyssna noga och lär känna dig själv så

du må vara segrande på insidan och således även segra på utsidan!

Nafs tre tillstånd

Den Heliga Koranen nämner tre til stånd av Nafs. Dessa tre til stånd är milstolparna i utvecklingen av

människans reform och perfektion. Det är som en stege: När du når ett steg högre så har din nafs

lysts upp och förfinats. Låt oss gå igenom och analysera dessa tre til stånd:

1) Nafs al-Ammarah

I berättelsen om Profet Yusuf(A) och Zuleikha försöker Zuleikha stänga in Profet Yusuf(A) och fresta

honom til synd. Koranen citerar där att Profet Yusuf(A) säger:

[12:53] …människans inre (nafs) driver henne mot det onda,

Vad förstår vi av detta?

Vi förstår att Nafs i sitt första och mest primitiva til stånd är djuriskt. Vad menas med djuriskt? Det

menas att Nafs i det til ståndet liksom djuren enbart följer sina instinkter och begär, oavsett om

dessa begär är realistiska el er inte. Detta til stånd kal as ”Nafs al-Ammarah”, varför då? Det arabiska

ordet ”ammarah” kommer från ”amr” dvs. order. I detta til stånd så är Nafs dominant, den ger order

(amr) och tvingar människan att gå dit den vil . Och vart vil den gå? Som Koranen säger: Mot det

onda. Låter du din Nafs vara kommer den ultimat att driva dig til ful ständigt slaveri och det kan Gud

förbjude gå så långt att du som Farao gråter ut: ”Ana Rabbakom al-”Ala!” (Jag är er högsta gud!).

Nafs al-Ammarah kan al tså til viss del liknas vid egoism.

2) Nafs al-Lawwamah

När du arbetat med, disciplinerat och tyglat Nafs ett tag så övergår den til til ståndet av Lawwamah. I

Surah Qiyamah svär Al ah vid detta til stånd av Nafs:

[75:1]

[75:1] Jag kal ar til vittne Uppståndelsens dag!

[75:2]

[75:2] Jag kal ar til vittne den anklagande [rösten] i människans [inre]!

Vad är då Nafs al-Lawwamah?

Ayatollah Pooya skriver i tafseeren av denna vers att Nafs al-Lawwamah är det själv-anklagande

medvetandet hos människan. Dvs i det har stadiet så har Nafs blivit medveten om ondskan och

synden som människans själ har hamnat i pga. att följa sina begär. Om dessa impulser och begär inte

kontrolleras så leder det til undergång. Nafs al-Lawwamah uppmanar människan til att motstå det

onda, söka Al ahs förlåtelse och helt enkelt bli en bättre människa. Nafs al-Lawwamah kan al tså til

viss del liknas vid vad vi brukar kal a samvete.

3) Nafs al-Mutma”innah

När du jobbat med Nafs al-Lawwamah ännu mer och under längre tid så du har underkastat al a dina

inre fackultet under Lawwamahs styre där du handlar helt och hål et i enlighet med ditt samvete och

gör endast det rätta och goda så formas din Nafs sakta men säkert til Nafs al-Mutma”innah. Koranen

nämner Nafs al-Mutma”innah i Surah Fajr:

[89:27]

[89:27] [Då säger Gud til den rättfärdige:] "Du själ, som har kommit til ro!

[89:28] ) ) –

[89:28] Vänd til baka til din Herre, til fredsstäl d [med Hans gåvor och] omsluten av

Hans välbehag!

[89:29]

[89:29] Stig in med skaran av Mina tjänare!

[89:30]

[89:30] Stig in i Mitt paradis!"

I detta til stånd kommer den troende ett leva ett harmoniskt rättfärdigt liv fri från smärta, tvivel,

besvikelser och psykisk smärta. Varför? För att i detta stadium har Nafs ful ständigt underkastat sig

Al ahs vilja och är nöjd med det som Al ah är nöjd med. Vilka svårigheter som än möts i livet kan då

inte rubba denna inre styrka, tro, til it och underkastelse inför Al ah.

Just denna vers brukar Ulema koppla samman til Imam Hossein(A) också. Om man då granskar vilka

massiva och obeskrivliga problem och svårigheter som Imam Hossein(A) gick igenom i Karbala där

han ändå behöll lugnet och harmoni, ja då förstår man även vilket högt och stabilt stadium Nafs har

nått när den kal as för Mutma”innah!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *