Väntan

Vi tror oss för mycket. Arrogansens damm har dämpat vår syn. Vi har mycket snack och lite verkstad, eller som en kollega sade, mycket snack och lite hockey. Men det är när orden tar slut och handlingen börjar som de sanna män och kvinnorna urskiljs från de falska.Vad är då vägen till att ta ett slut på all väntan och få förenas med Imam Mahdi(AJ)? Egentligen är det ett ämne som i sig kräver en eller flera föreläsningar. Men i boken ”Vårtider” som översatts till svenska av Den Väntades Vänner sammanfattar Ayatollah Behjat(RA) det hela ytterst vackert…>

Väntan

Ehsan ­ Paltalk – 30/7-2010

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Inledning

Vi har precis passerat 15 Shabaan, den heliga dag som markerar den Väntade frälsarens födelse.

Profeten(S) säger i en hadith: ”Afdhal-ol amale Ummati intizar al-farraj”

Dvs. den bästa handlingen som min nation kan göra är att invänta Imam Mahdi(AJ) återkomst. Vad

innebär det?

Passiv och aktiv väntan

Den första frågan vi måste ha klart för oss är vad väntan är för något. Al tså har den väntade en aktiv

el er passiv roll vad gäl er Imam Mahdis(AJ) återkomst? Vad menas med passivt väntande och aktivt

väntande? Låt mig dra två exempel så att skil naden blir klar.

Passivt väntade är en som hål er på att drunkna. Han är i havet, fast och har ingen möjlighet att göra

något. Han kan skrika och ropa, inget mer än så. Det finns t.o.m en risk att drunkna fortare om man

han sprattlar och rör sig för mycket. Al t han kan göra är att att ropa och vänta på att någon kommer

och räddar honom. Han är al tså en passivt väntande, en väntande som har en passiv roll.

Vad är då aktivt väntande? Aktivt väntande är en vars far åkt til Haj . Vad gör hon? Hon vet att

hennes pappa kommer vara borta flera veckor, sitter hon bara stil och väntar på honom? Nej. Vad

hon gör är att ringa honom regelbundet och fråga hur han mår och be för hans välmående. Hon

hjälper til med hemmet, familjen och ekonomin under tiden. När tiden närmar sig för hans

återvändo så städar hon hemmet, gör det fint, pryder det, blåser upp bal onger, skriver

välkomsttexter, lagar god mat, bakar en tårta, tar på sig fina kläder och väntar på att han ska stiga in

genom dörren. Hon skul e ju knappast strunta i hemmet, låta det vara smutsigt och äckligt, tagit på

sig fula och slitna kläder, inte lagat någon mat osv. Varför? För hon skul e veta att hennes pappa inte

skul e känna sig välkommen, han skul e inte känna sig älskad, han skul e inte känna sig saknad. Ja, han

skul e snarare känt sig ignorerad, försummad och bortglömd. Detta är ett exempel på aktivt

väntande, när man väntar men aktivt gör en insats och medverkar för att förändra en situation til det

bättre.

Väntan är en handling

Nu är frågan: Skal vi vara passiva el er aktiva väntare av Imam Mahdi(AJ)? En autentisk hadith från

Profet Mohammad(S) som både Shia och Sunni rapporterar säger att Imam Mahdi(AJ) återkommer

vid en tid då jorden fyl ts av förtryck och orättvisa. I en sån situation, vad ska vi göra? Ska vi vara

passiva väntare som drunknar i orättvisa och inte gör något åt saken, som bara väntar på att frälsaren

kommer och räddar oss ur al t förtryck? Ska vi bara luta oss til baka och pil a oss i naveln och låta

Imam Mahdi(AJ) komma och lösa al a problem? Är det inte egoistiskt? Är det inte orättvist mot vår

älskade mästare att låta honom göra al t jobb? Att han ska slita och skörda och vi ska komma och få

al t färdigt och gratis? Nej, sannerligen är det inte så!

Vad är beviset på att det inte är så? Beviset finner vi i den Heliga Koranen där Al ah(SWT) säger:

[13:11]

[13:11] Gud förändrar inte människornas vil kor, förrän de ändrar sitt sinnelag

Al tså Al ah kommer inte förändra människornas til stånd och situation förrän de själva bestämmer

sig för att göra något och försöker göra något.

Det innebär al tså att vi måste vara aktiva väntare. Profeten(S) säger: ”Jag och Ali är fäder til den

islamiska nationen” (Ana wa Ali abaa hadhil Ummah). Imam Mahdi(AJ) är som hela världens fader.

Han är t.o.m närmare än våran far och nu när han är i det fördolda (ghayba) är det som om vi är

faderlösa. Det är inte jag som säger, en hadith säger att ett folk vars Imam är i det fördolda (ghayba)

är som faderlösa. I en sådan situation vad ska vi göra? Ska vi bara strunta i vårt hem, som är jorden,

och låta den vara smutsig av förtryck? Ska våra själar vara mörka av synd? Ska vi inte rena oss själva

och städa upp al orättvisa runt omkring oss så när våran andliga fader och Imam återvänder så han

känner sig välkommen och älskad? Vi påstår att vi älskar honom. Vi läser Duaa Faraj högt, vi skickar

salawat och lägger til ”Aj al farradjahum”. Vi gör nazr och delar ut kakor i hans namn. Vi sätter på

Duaa Nudbah medan vi dammsuger huset. I moskén när hans namn nämns gråter vi högt och

försöker visa hur pass mycket vi känner honom. Men vad har vi egentligen gjort för att förbereda

hans återkomst? Hur många synder har vi slutat göra? Hur många dåliga egenskaper har vi upprotat

och förändrat til goda egenskaper? Titta bara på musiken. SobhanAl ah. Det är verkligen en sjukdom

som drabbat vårt samfund. Mina syskon, musik är haram, det är inte bara haram, det är en av dom

stora synderna. Ändå ser man majoriteten av våra ungdomar vara vara infekterade med denna synd.

De är som beroende och fyl er sina hjärnor och hjärtan med dunket, svordomarna och

kärleksförklaringarna. Gud förbjude att sådana öron skul e vara döva från att få höra Imam

Mahdis(AJ) välsignade ord. Man ser bloggare som skriver om islam och mitt i al t trycker upp en

musikvideo med haram musik, haram dans och avklädda kroppar utan hijab. Ni vet väl, vi har fatawi

som ni kan läsa på islamopedia.se där våra respekterade Maradje, må Al ah förlänga deras liv, har

sagt att inte enbart är det haram att dansa, det är även haram att titta på någon som dansar. Al t

man skrivit om islam på bloggen kommer förstöras av musikvideon som dels innehål er haram musik

och haram dans och dessutom får al a tittare att synda. Synd är förtryck. Det är förtryck av själen. När

man syndar förtrycker man sin egen själ. När man sprider synd genom att sprida dessa musikvideos

då förtrycker man andras själar. Vet vad man är för väntare då? Man är en väntare som inte bara

struntar blankt i att städa och göra rent i hemmet, tvärtom smutsar man ner, förstör och sprider

stanken av synd i hemmet. Samtidigt säger man ”aj al farajadhum”, må Al ah påskynda Imam

Mahdis(AJ) återkomst. Vilket återkomst? Ska man välkomna honom til sin synd och förtryck?

Vi tror vi är förberedda men vi lurar oss själva. För att citera Malcom X: ”Om du inte är redo att dö

för det så radera ordet ”frihet” ur ditt ordförråd.” Är vi verkligen redo att dö för Imam Mahdi(AJ)? Är

vi redo att leva på ett sätt där vi välkomnar döden som vår bästa vän när vi möter den? Vi är inte ens

redo att sluta skaka hand för vi är rädda att mista jobbet och få lite sämre livsstandard. Vi är inte

redo att bära hijaben för att vissa kanske tittar snett på oss och förstör vårt rykte. Vi är inte redo att

säga emot synd och förtryck när vi ser det för att vi är rädda att bli utfrysta och mobbade själva. Hur

ska vi då vara redo att dö?! För att citera den amerikanska författaren H. Jackson Brown Jr: ”Din

religion är det du gör efter föreläsningen är över!” (Ps. I love you)

En av stora Ulema, Ayatollah Wahid Behbani(RA), var bjuden til en stad i Iran att föreläsa. Efter att

ha varit bland folket i staden ett tag insåg han hur mycket synd och ignorans som fanns. Han gick upp

på predikarstolen (minbar) och sade, ”O folk! Vad är det här för något?! Ni syndar öppet! Guds
lag

har satts åt sidan och det som gäl er är vad jag vil och jag vil . Ni tror att ni är väntare av Imam

Mahdi(AJ) och förberedda för hans återkomst men ni lurar bara er själva. Sluta upp med al synd och

bestäm er för att seriöst viga era liv åt Al ah och Imamens(AJ).”

Han gick ner för minbar och hela moskén protesterade vilt. Vad är det du säger? Vadå vi är inte

förberedda? Det är vi visst det! Du vet inget! Han blev utkastad ur moskén. Moskéansvarige blev arg

och kritiserade honom. Vadå? Skul e vi inte vara förberedda? Hur kan du säga något sånt?! Ayatollah

Wahid Behbani återvände ensam hem til fots. Denna moskéansvarig drömde den natten. I drömmen

såg han Imam Mahdi(AJ). Först kom han fram, pussade och kramade honom. Han sade til Imamen,

SobhanAl ah! Vi hade en gammal sheikh hos oss igår som sade att vi inte var förberedda för din

återkomst, men titta här har du kommit i mina drömmar, vadå inte förberedda? Jag visste att han

hade fel! Imam Mahdi(AJ) sade til honom att du har tre fel i ditt liv som du måste fixa. Han nämnde

första och andra felet och mannen accepterade och lovade att han skul e bättra sig. Imamen nämnde

sedan det tredje fal et och mannen blev arg, precis som han hade blivit på Ayatollah Behbani. Vadå?

Har jag detta fel? Knappast. Det har jag inte al s det. Du har fel! Vad är du för Imam egentligen som

kan göra ett stort misstag? Nej, du är inte en Imam, du är inte ens en Seyyed!”

SobhanAl ah syskon, sobhanAl ah. ”Du är inte ens en Seyyed”. Vi klarar inte ens av att tjäna Imamen i

våra drömmar, i våra drömmar, hur ska vi då tjäna honom på riktigt i livet?!

Vi tror oss för mycket. Arrogansens damm har dämpat vår syn. Vi har mycket snack och lite verkstad,

el er som en kollega sade, mycket snack och lite hockey. Men det är när orden tar slut och

handlingen börjar som de sanna män och kvinnorna urskiljs från de falska. En person frågade Sheikh

Shabbir Hassanal y(HA) på Facebook: ”Vem är den noblaste av al a människor?” Han fick följande

underbara svar som jag citerar: ”Den noblaste av alla människor är dem som jobbar uppriktigt för

Allah. Det är dom som ges titeln ”Rijal Allah”, Allahs män. Må Allah välsigna dem alla och ge oss

tawfiqen att vara värdiga att bli dammet under deras skor, Ameen Ya Rabb al-Alamin”

Låt oss gräva djupare i hadithen jag nämnde i början av föreläsningen. Profeten Mohammad(S) sade:

”Afdhal-ol amale Ummati intizar al-farraj”

Dvs. den bästa handlingen som min nation kan göra är att invänta Imam Mahdi(AJ) återkomst. På

YouTube finns det en utmärkt video undertextad til engelska där Ayatollah Seyyed Mahdi Shams al-

Din(HA) ger en delikat tafseer och förklaring til denna hadith. Han säger, titta på vilket ordval som

Profeten(S) använde. Han sade, ”afdhal-ol AMALE Ummati”, den bästa HANDLINGEN som min nation

kan göra. Han sade inte, ”afdhal-ol adhkare Ummati”, han sade inte den bästa dhikren och duaan och

bönen som vi kan göra. Han sade amaal, handling. Att vänta på Imamen(AJ) är en handling, det är

inte en dhikr så vi ska hål a en tasbih i handen och säga aj al faradja hela tiden. Som Ayatollah

Behjat(RA) sade, det handlar inte bara om tunggymnastik och tomma fraser. Att invänta återkomsten

innebär handling, det innebär förberedelser, det innebär tawba, det innebär ärlig duaa, det innebär

REVOLUTION från insidan och vidare ut i samhäl et!

Sobhan Al ah al-Adhi m…Salawat!!

Effekter från väntan

OK, så att invänta Imam Mahdi(AJ) är en handling, men varför är denna handling den bästa möjliga

som den islamiska nationen kan göra? Vilka effekter ges från väntan? Ayatollah Sadruddin Sadr(RA)

til ägnar det åttonde kapitlet i sin bok ”al-Mahdi(AJ)” til att beskriva meriterna med att invänta Imam

Mahdi(AJ). Han lägger fram flertalet eleganta punkter som vi tänkte gå igenom då de är verkligen

värda att reflektera över.

Först och främst är leder väntan i sig til Imam Mahdis(AJ) välbehag så pass mycket att det sägs att

väntan är värre än att döden. Det grundläggande vil koret för att invänta återkomsten är att rikta sin

fokus på att uppnå målet som man inväntar. Detta i sin tur resulterar i två saker: Den första är att

denna mentala beslutsamhet kommer att leda til utökad styrka. Den andra är att den hjälper

människan att koncentrera al sin styrka på ett enda mål.

För det andra så kommer det vara lättare för den väntande att ha tålamod och uthärda svårigheter

eftersom han vet att de kommer att nå ett slut när Imam Mahdi(AJ) återkommer och fyl er jorden

med rättvisa.

För det tredje så kommer en väntare som vet att hans älskade Imam och mästare lever vilja förenas

med honom och vara bland hans soldater och hjälpare. Denna kärlek och längtan kommer driva

honom att reformera sig själv och förbättra sin moral så han må vara värdig att vara en av Imam

Mahdis(AJ) följeslagare och göra jihad i hans väg. Notera här mina syskon att Ayatollah Sadruddin

Sadr skriver att få strida vid Imam Mahdis(AJ) sida kräver en nivå av etik och moral som knappt går

att finna idag. Och det är verkligen sant. Var har moralen tagit vägen? Var har respekten tagit vägen?

Idag skriker en 5 åring på sin 50 åriga pappa, syskon svär och slåss, respekt och vördnad saknas bland

man och hustru, ja det har gott så långt att dagens s.k civiliserade, moderna och tekniska människa

inte ens respekterar Gud och religionen. Folk visar mer respekt och kärlek til sina skor än vad dom

gör til heliga skrifter. Tidningar til åts göra karikatyrer på vår Profet(S) och skönmålar det som konst

och yttrandefrihet. Muslimer själva saknar respekt för Al ah och islam. Hur ofta händer det inte att en

beslöjad kvinna möts av yttersta respekt från svenskar medan muslimska män trakasserar henne

med sina blickar och busvisslingar? Nej, i dagens samhäl e är etik och moral verkligen ett främmande

begrepp.

För det fjärde, i och med att väntandet leder til att den väntande reformerar sig själv så kommer

detta i sin tur leda til att andra reformeras. På så sätt banas vägen och förberedelserna görs för

Imam Mahdis(AJ) återkomst och seger.

Goda egenskaper från väntan

Utöver dessa effekter så ger väntandet ett par goda andliga egenskaper som är värda att nämna:

För det första så utökas den väntandes visdom och tron fördjupas. Varför? Eftersom en väntare tror

att det måste finnas en Imam för varje tid och dagens Imam är Mahdi(AJ). Detta gör att han utvecklar

en tro på Imam Mahdi(AJ) utan att ha sett honom.

För det andra så utökas den väntades kärlek att etablera sanning och rättvisa, implementera

gudomliga lagar och att förverkliga syftet med sin existens. Orsaken til detta är att den väntande vet

detta är vad Imam Mahdi(AJ) kommer genomföra. Han kommer därför inspireras til att göra samma

sak själv.

För det tredje så kommer den väntandes kärlek och vänskap til Ahl al-Beit(A) att utökas eftersom

Imam Mahdis(AJ) statsstyre är Ahl al-Beits(A) statsstyre och att de kommer återfå sina bestulna

rättigheter.

För det fjärde så kommer den väntades tro och övertygelse på Imam Mahdi(AJ), hans Imamat och

hans styre att utökas.

För det femte så kommer den väntandes kärlek och medlidande til al a andra skapelser att utöka och

han kommer vilja vä
gleda dem mot de goda eftersom det är det goda som kommer att uppstå och

spridas från Imam Mahdis(AJ) återkomst.

Detta var några av de effekter och goda egenskaper som Ayatollah Sadruddin Sadr redogjort för som

uppstår från att vara en aktiv väntare av Imam Mahdi(AJ).

Ta ett slut på väntan

Vad är då vägen til att ta ett slut på al väntan och få förenas med Imam Mahdi(AJ)? Egentligen är

det ett ämne som i sig kräver en el er flera föreläsningar. Men i boken ”Vårtider” som översatts til

svenska av Den Väntades Vänner sammanfattar Ayatollah Behjat(RA) det hela ytterst vackert. Han

säger:

Total efterföljning

Den som har övertygelse och til tro til Skaparen och skapelsen och har tro, står i

förbindelse med Profeterna och deras efterträdare (frid vare med dem), vänder sig til

dem (tawassul) i sin tro och handling, går el er stanna upp enligt deras föreskrifter och

anvisningar, i böner och handlingar av dyrkan rensar hjärtat från al t annat än Gud och

renhjärtad uträtta bönen (som al t beror av och hänger på), vid tvivelaktiga situationer

följer och är underordnad Imam Mahdi(AJ) -Â det vil säga är emot al t som motsäger

Imamen och går emot Imamens vilja och är med al t som är med Imamen, förbannar

den Imamen förbannar och är nådig den som Imamen benåder; en person som

innehaver al t detta kommer inte sakna någon perfektion och kommer inte ha något

bekymmer.

(http://shamsaldin.net/sv/index.php?

option=com_content&view=article&id=4:sektion-3-de-vaentande-personernas-

plikter&catid=21:spring-time&Itemid=32)

SobhanAl ah vilken färskpressad koncentrerad andligt vitaminfyl d visdom! Vad säger Ayatollah

Behjat(RA) egentligen? Om vi staplar upp hans ord så kan vi säga att vägen til förening med Imam

Mahdi(AJ) är genom att:

1) Ha en stark tro til Al ah

2) Har ett band med Profeterna(A) och Ahl al-Beit(A) genom att göra tawassul til dem och gå i deras

fotspår

3) Rensar hjärtat från al t utom Al ah i sin dyrkan, dvs. utför sin dyrkan med en ren avsikt

4) Är underkastad Imam Mahdi(AJ) och gör det som glädjer honom och avstår från det som går emot

hans vilja

5) Har kärlek för Al ah och hat för Al ah, dvs. älskar det och dom som Imamen älskar och förbannar

och tar avstånd från dom som Imamen hatar

Om man lever upp til dessa 5 egenskaper ja då har man inga bekymmer och har nått en sådan hög

grad av perfektion så man med garanti kan räknas som en av Imam Mahdis(AJ) medhjälpare. Och vad

händer då? Längre fram i samma bok ger Ayatollah Behjat(RA) svaret på detta. Han säger: ”Om du är

upptagen med att tjäna Imam Mahdi(AJ), är det då möjligt att hans eminens inte tänker på dig?!”

SobhanAl ah syskon! Istäl et för att springa runt och försök se Imamen och det ena och det andra

borde vi vara upptagna med att tjäna Imamen och förbereda hans återkomst, gör vi det kommer han

själv att kasta sin välvil iga blick mot oss. Kan det finns något vackrare än så?

Avslutning

Ja att vara en sann väntare av Imam Mahdi(AJ) är en hög andlig rank. Men den är inom vår räckvidd.

Vi som lever under ghayba tiden har en välsignelse som Sahaba inte hade och det är att vi kan nå

denna rank. Dom levde på Profetens(S) och Imamernas(A) tid så dom kunde inte vara väntare, men vi

kan och vi bör se detta som en möjlighet att utvecklas andligt. Vissa har tappat tro. Vissa har gått

vilse, men al t detta är tecken för slutet av tiden och återkomstens närhet. Om vi hål er ut lite til och

kämpar lite til , til sammans så kanske det händer att vi får uppleva hans välsignade återkomst, om

inte har vi i al a fal mottagit hans välvilja och kärlek.

Imam Saj ad(A) sade: "Den som förblir ståndaktig i sin tro angående vårt

förmyndarskap (Wilayah) under Imam Mahdis fördöljande kommer Al ah att föreskriva

honom tusen martyrers belöning som har stridit i Badr och Hunain krigen (til sammans

med Profeten(S))"

(”M”ajam Ahadith Imam Mahdi(AJ)", Vol. 3, s. 197)

O min Herre och Gud; låt mig leva på samma sätt som Mohammad och hans

familj levde, och låt mig lämna livet på samma sätt som Mohammad och hans

familj lämnade livet.

(Ziyarat Ashura)

Låt oss til sammans avsluta med en innerlig bön för Imam Mahdi(AJ) til sammans med en ärlig avsikt

att förbättra och hädanefter viga våra liv i sann väntan för återkomst!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *