Kunskap och tro

  Kunskap ger oss upplysning och makt; tro ger oss kärlek, hopp och värme. Kunskap hjälper oss att skapa verktyg och hjälpmedel i syfte att påskynda vår utveckling; tron fastställer syftet med människans strävanden och förser dem med riktlinjer. Kunskap medför en yttre revolution; tro medför inre revolution. Kunskap gör oss till härskare av denna värld; tron gör livet mänskligt. Kunskap utvecklar människans existens horisontellt; tro lyfter upp den vertikalt. Kunskap tränar människans temperament; tron reformerar människan.                                    

Kunskap.och.tro.(2011-01-21).pdf

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *