Fastan: Den andliga uppstigningen

  Varför fastar vi? Varför är vi bjudna till Allahs festival? Det måste ju finnas ett syfte; Allah gör inget på måfå, så varför har Han bjudit oss till Sin närhet?                                    

Ehsan ­ Malmö – 7/8-2011

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Inledning

I slutet av månaden Shab”an höll Profeten(S) ett tal som kom att bli känt som ”Khotbat

Shabaniyyah”. I detta tal välkomnade han månaden Ramadhan och beskrev dess värde

för folket. Han sade:

 

”O människor, Guds månad är på ingång med nåd, välsignelse och förlåtelse. En

månad som hos Gud är den bästa av månader och som vars dagar är de bästa av

dagar och vars nätter är de bästa av nätter och vars timmar är de bästa av

timmar. Det är en månad i vilken ni har inbjudits till Guds gästabud och i vilken

ni har gjorts till Hans värdiga folk.”

(Profeten(S), Khotbat Shabaniyyah som hölls inför månaden Ramadhan)

Sedan Profeten(S) höll detta tal har det blivit en tradition att inleda månaden

Ramadhan med att lyfta fram någon punkt ur denna välsignade khotba för att

påminna folket om månaden Ramadhans storhet.

Imam Ali(A) säger i en hadith att Shahr Ramadhans rank över resten av årets månader

är som oss Ahl al-Beits(A) rank över resten av människorna. Och sannerligen är det

så. Titta bara oss själva syskon. För en vecka sen, för 7 dagar sen, för 168 timmar sen

blev vi griniga om vår middag blev försenad. Vi fick huvudvärk av att inte dricka te. Vi

kunde slarva med våra böner. Vi orkade inte lyfta upp den Heliga Koranen. Vi

försummade duaa och dhikr.

Vad hände sen? Vi trädde in i månaden Ramadhan och helt plötsligt förändrades allt.

Dom säger att Red Bull ger dig vingar. Men samla tusen burkar Red Bull och dom

kommer inte ge dig samma andliga kick som Shahr Ramadhan ger dig. Shahr

Ramadhan är själens energidryck, den ger dig en iman boost som lyfter dig till

himlarna. I Profetens(S) ord stiger du i denna månad in i Allahs närhet och blir Hans

gäst.

Medan folk här bjuds på fester och discon där allt handlar om kroppen har vi bjudits

in i en andlig fest där allt handlar om själen. Den persiske poeten och arefen Mawlana

Jalaludin Rumi säger:

”Du tror att du lever för att du andas luft? Skäms på dig för att du är vid liv på ett

sådant begränsat sätt!” (Rumi)

Om vi ska omformulera Rumis ord för att passa Shahr Ramadhan bättre kan vi säga:

”Du tror att du lever för att du äter mat? För att du dansar? För att du lyssnar på

musik? För att du har pojkvän eller flickvän? För att du dricker haram? För att du gör

sådant begränsat sätt!”

Så varför? Varför fastar vi? Varför är vi bjudna till Allahs festival? Det måste ju finnas

ett syfte; Allah gör inget på måfå, så varför har Han bjudit oss till Sin närhet?

Syftet med fastan

Allah själv besvarar den här frågan i den heliga Koranen i en enda mening. Han säger:

[2:183] TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem

som levde före er – kanske skall ni frukta Gud.

Syftet med fastan är alltså att uppnå taqwa. När vi började med dessa föreläsningar

förra månaden Ramadhan var den tredje föreläsningen vi tog upp just om taqwa om

ni minns. Minns ni vad taqwa är? I ett ord kan man sammanfatta taqwa som

Gudsmedvetenhet. Du är medveten om Allahs närvaro. Om du är medveten om Allahs

närvaro skulle du inte synda framför honom. Låt mig dra en liknelse för att meningen

med taqwa och gudsmedvetenhet blir klar.

Har du någon gång kollat på en västerländsk film med familjen och så dyker det upp

en intim scen mitt i filmen? Visst känns det skämmigt då? Man kastar ner blicken.

Tittar bort. Går in i köket. Byter kanal. Fastän tjejen eller killen är snygg och ligger där

utan hijab skäms man för att en far är närvarande! För att ens mor är närvarande! Men

sen då? Sen går man ut på gatan en sommardag som denna och spanar in varje

centimeter av en snygg tjej eller kille som går förbi!

Vad betyder då taqwa? Allah är alltid närvarande men Han har ingen kropp, Han är

inte fysisk, du kan aldrig se eller förnimma Honom med dessa ögon. När du tror på

detta så starkt, när din hjärna har övertalat ditt hjärta om detta faktum, då känner du

Hans närvaro vart du än går och denna närvaro och denna medvetenhet förhindrar dig

att synda för känner dig aldrig ensam! Och om du skulle synda är det för att du för ett

kort ögonblick glömmer bort Hans närvaro!

Detta är taqwa och syftet med fastan är att uppnå denna rank. Resten av året tar du

hand om din kropp så bra att du ofta glömmer Allahs närvaro och Allahs bud på dig.

Men under denna månaden har du en skrikande hunger och en tom mage och en

törstig tunga som om och om och om igen påminner dig om att du fastar för Allahs

skull och att du med denna fasta vill hålla dig till Allahs bud. Denna ständiga och

konstanta påminnelse förhindrar dig att synda då du hela tiden känner dig i Allahs

närvaro.

Förstår ni nu varför Profeten(S) säger:

”…Det är en månad i vilken ni har inbjudits till Guds gästabud och i vilken ni har

gjorts till Hans värdiga folk.”

Under denna månad är du Allahs gäst för att du är i Hans närvaro. Under elva

Så Han hjälper dig. Han begränsar ditt intag av Dunya för att du ska upptäcka Akhira

och det som väntar. Eftersom Han inte låter dig äta bjuder Han dig istället på en

andlig måltid och låter dig få smaka på sötman av taqwa.

Berättelsen om Habil och Qabils offer

Så varför vill Allah att vi ska ha taqwa? Varför säger Han till oss att fasta så vi må nå

taqwa? Varför?

Han besvarar också denna fråga i den heliga Koranen i form av en berättelse och det

är berättelsen om Profet Adams(A) sönder.

Allamah Majlisi återberättar i sin bok Hayat Qulub vol.1 att Profet Adam(A) en dag

säger till sina söner Habil och Qabil att han vill att de ska göra ett offer till Allah. Habil

var en fårherde och Qabil var lantbrukare. Habil valde ut ett hälsosamt får som han

offrade för att vinna Allahs tillfredsställelse och göra sin far nöjd och stolt medan

Qabil valde lite ruttet vete som t.o.m djuren vägrade äta. Konsekvensen blev att Allah

accepterade Habils offer men inte Qabils. Qabil blev arg och avundsjuk. Shaytan kom

till Qabil och sade att när Habil får barn kommer hans barn att skryta framför dina

barn att deras pappas offer accepterades. Så du måste döda honom innan det händer.

Qabil visste inte hur han skulle döda sin bror så Shaytan sade att han skulle ta två

stenar och krossa sin brors huvud mellan dem. Qabil lurpassade på Habil och en dag

när han var ensam hoppade han på honom och dödade honom. På den tiden levde

vilddjuren, rovdjur som boskap, ihop. Men när de såg Qabil döda sin bror lärde dom

sig från detta och började hata och frukta varandra och splittrades upp i olika arter

och flockar. Detta är en av orsakerna till att synda framför folk är en större synd än att

göra det i ensamhet där ingen ser för när trots Allahs bud öppet finns det en stor risk

att andra som ser lär sig och följer dina fotspår. Du har du inte bara vilselett dig själv

utan även andra!

Qabil visste sen inte vad han skulle göra med liket. Två kråkor dök upp och började

bråka. Den ena kråkan dödade den andra och sedan grävde han en grop med sina klor

och begravde den döda kråkan. När Qabil såg detta grät han ut, ”Vilken skam! Är jag

så hjälplös att jag inte kan begrava min brors kropp som denna kråka!” och fylldes av

ånger. Därifrån började sedan seden med att begrava dom döda.

När Profet Adam(A) fick reda på vad som hänt grät han i 40 dagar. Allah förbannade

Qabil och sade till Profet Adam(A) att göra likadant. Shaytan kom till Qabil och sade:

”Vet du varför Habils offer accepterades men inte ditt? Det är för att han dyrkade

elden.” Så Qabil bestämde sig för att börja dyrka elden på ett sätt som ingen någonsin

har gjort. Han byggde ett tempel däri han offrade till elden och på det sättet

påbörjade Shirk i människans historia. Qabil dog senare och det enda arv han

lämnade efter sig var detta elddyrkartempel.

Den Heliga Koranen säger

<6[QB 72@ 7= g$JQ=L 7= (hi PM <6[QB 94 72″#3 PM <a6[QF 7@78(= 78(= alm478 I$8 n6@ 9);J% <G

o[Q/ PM ?J4

[5:27] LÅT DEM höra berättelsen om Adams två söner, så som allt verkligen gick

till – de bar fram var sitt offer [till Gud] och den enes [offer] togs nådigt emot

brodern] svarade: ”Gud tar inte emot offer av andra än dem som fruktar Honom.

Tillbaka till ursprungsfrågan: Varför vill Allah att vi ska ha taqwa?

Allah vill att vi ska uppnå taqwa för att Allah accepterar handlingar endast från dem

som har taqwa!

Och vad händer när vi har taqwa? Allah säger återigen i den Heliga Koranen:

9;J% I* a<:8 ?J4 ?J4 9:2aJRB ?J4 &[G

[2: 282] Frukta Gud och Gud kommer lära er och Gud har kunskap om allt.

SobhanAllah denna vers är så vacker. Ha taqwa och Allah kommer lära er och Allah vet

allt! Så din lärare universums skapare!

Slutsats: Ur dessa verser förstår vi att syftet med fastan är att uppnå taqwa, uppnår vi

taqwa accepterar Allah ens handlingar och lär en. Om man då medvetet syndar under

månaden Ramadhan genom att lyssna på haram, titta på haram, svordomar, baktal,

lögner, etc så har man inte taqwa och har man inte taqwa accepteras inte ens

handlingar och accepteras inte ens handlingar förstår man inte heller det verkliga

syftet med fastan.

Å andra sidan om man avstår från synd eller om man råkar synda men ångrar sig och

gör istigfhar, då uppnår man taqwa och då accepterar Gud ens handlingar och Gud lär

en syftet med saker och ting. Detta besvarar de två frågorna från förra veckan om

haram musik bryter ens fasta samt om Gud gör en mer troende om man fastar. Rent

fiqh-mässigt må din fasta vara i ordning men ur andlig synvinkel accepteras inte din

fasta om du medvetet syndar i den och insisterar på din synd utan att ångra dig och

göra tawba. Tvärtom försämras ditt tillstånd ännu mer och du straffas ännu högre av

att synda under denna månad. Beviset för det finner vi i Profetens(S) khotba där han

säger:

&4nH7F 1[J.M (;$4 &8 9:;J% 7)[J.B v 9:8 &4nH7F 1mQ-M ()O4 _” IF 7$w4 &8 7$4 7)B

9:;J% 7)xJDB v 9:8 &4nH7F 14&J.M oy7;O4 9:;J% 7)mQ-B v !.

”O människor, under denna månad är paradisets portar öppna, så förfråga er

Herre att inte stänga de för er; och Eldarnas portar är stängda, så förfråga er

Herre att inte öppna de för er; och djävlarna är fastkedjade, så förfråga er Herre

att inte låta de ta över er.”

Att Shayatin är fängslade under Shahr Ramadhan innebär att deras rörelse och

aktivitet och påverkan är begränsad. Så om deras inverkan är begränsad, gå inte och

släpp dem fria själv med dina egna händer genom att frivilligt och självmant gå och

synda. Synd under denna månad är dubbelt så dålig då månaden är helig, precis som

synd innanför Masjed Haram är dubbelt så dålig. Varför? För varje synd är tvåfaldig.

För det första bryter du mot Allahs bud som är synden i sig men för det andra visar

du brist på respekt mot den heliga månaden också. Därför säger många Fuqaha och

Maraje att om du medvetet bryter din fasta under månaden Ramadhan med något

halal är straffet att antingen fasta 60 dagar, varav 31 dagar måste vara i sträck, eller

ge mat åt 60 fattiga eller att befria en slav. Men om du bryter fastan med något haram

måste du eller är det starkt rekommenderat att du gör alla tre: dvs. både fastar 60

dagar, matar 60 fattiga och befriar en slav (om det finns slavar att befria).

I boken ”Suluke Arifen” skriver Haj Mirza Javad Agha Maliki Tabrizi, som var en av

Imam Khomeinis lärare och känd för sina duaa och böner, följande om månaden

Ramadhan:

”Den viktigaste plikten för en hängiven andligt resande under denna stora månad

är att förstå denna heliga månadens rättigheter däri Allah har bjudit in

resenärerna i Hans väg till en fest. Han [den andligt resande] måste förstå de

korrekta betydelserna av fastan och dess relevans med Allahs inbjudning. När

han har insett denna verklighet måste han anstränga sig för att alla hans

handlingar ackompanjeras med hängivenhet och ärlighet för att uppnå sin värd

Allahs tillfredsställelse.”

Vi nämnde att fastans syfte är att förbättra, reformera och utöka medvetenheten. Det

innebär alltså att man ska jobba på sin moral. Om fastans etikett sägs det att det inte

enbart är din mage som fastar utan även dina händer, fötter, tunga, öron och alla

andra kroppsdelar bör fasta från haram.

I en hadith berättas det att det fanns en kvinna som hade en slav. Slaven gjorde ett fel

och kvinnan blev arg och började svära åt slaven. Profeten(S) såg detta och beordrade

att dom skulle lägga mat framför henne. Kvinnan sade, ”Men O Profet! Jag fastar ju,

jag kan inte äta!”

Profeten(S) svarade då, ”Hur kan du fasta och samtidigt svära och behandla din slav så

illa?!”

Ha ett mål

Vad är då det bästa man kan göra under denna heliga månad? I denna månad för varje

Koranvers du läser räknas det för dig som om du läst ut hela Koranen, dina andetag

är dhikr, din sömn är ibadah. Det finns så många duaa att läsa, hjälpa de fattiga, vara

med familjen etc etc. Så vad är det bästa att göra?

När Profeten(S) läste sin khotba ställde Imam Ali(A) just den här frågan. Han sade:

78 7B :7[F ()O4 _” IF 72%L <EF 7M ! &H 7B :{J[F {2[F (|D4 ?;J%) IJ% o$M}/ (;M 7=

! 7mM P% &4 ()O4 _” IF 72%L <EF PDm4

O Guds Sändebud(S), vilket är den bästa av handlingar under denna månad?

”Profeten(S) sade: ”O Abal-Hassan(A), den bästa av handlingar under denna

månad är att hålla sig borta från Guds haram (vad som Gud förbjudit)…”

(Profeten(S), Khotbat Shabaniyyah som hölls inför månaden Ramadhan)

Svaret på den här frågan har jag hört från flera Ulema och Urefa. De säger att om du

vill vara segrande vid Eid, om du vill ha lyckats med din fasta, om du vill ha garanti på

att den accepteras, se till att under denna månad bli av med åtminstone en dålig

egenskap du har. Om du inte läser så mycket Koran, duaa, böner osv. men lyckas

reformera och förbättra en dålig egenskap du har så har du lyckats. Se på er själva

syskon. Var och en av oss har olika dåliga egenskaper. Om du Gud förbjude har en

synd som du brukar göra, se till att sluta med den under denna månad. Är inte din

Hijab komplett? Jobba med din Hijab under månaden och bestäm dig för att den ska

månad. Går du inte upp till fajr? Besluta dig för att hädanefter gå upp.

Har du inga direkta synder som bryter mot Shari”ah så jobba på din moral istället. Blir

du lätt arg eller irriterad? Jobba med denna egenskap under denna heliga månad. Är

du snål? Lat? Avundsjuk? Baktalar du? Du har säkert någon dålig egenskap som är

väldigt stark hos dig och vet du inte vilken rådfråga med någon som är dig nära och

känner dig bra. Jobba med denna egenskap varje dag så du må vara en förbättrad

människa till Eid och resten av året inshaAllah.

Uppstigning != Upphopp!

Vi namngav denna föreläsning ”Den andliga uppstigningen” och inte ”det andliga

upphoppet”. Det är en skillnad på att stiga upp och hoppa upp. Skillnaden är om du

hoppar upp trillar du ner igen medan om du stiger upp stannar du där upp. Ett

ordspråk säger: ”Sikta på stjärnorna för att hamna på månen”.

Låt mig illustrera detta med en liknelse. Tänk er en person som står på första

trappsteget. Han står still men han står högre upp än en person som hoppar upp för

att sedan landa. Personen som hoppar kommer visserligen högre men kort därefter är

han tillbaka på ruta ett. Han har alltså inte stigit i rank han har bara hoppat. Det är

kontinuitet som ger en varaktig effekt, därför säger Imam Sadiq(A) att man måste

göra en amaal i ett år för att se dess effekt. Har du syndat under året och fastar så

som vi beskrivit med denna föreläsning kommer du inshaAllah att bli förlåten dina

synder och bli som en nyfödd människa till Eid. Och har du inte syndat kommer du att

stiga i rank. I vilket fall som är Shahr Ramadhan början av vägen, inte slutet. Den är

en iman boost och en illumination så ta lite av detta ljuset som du får under månaden

och jobba med den resten av året så effekten må bli varaktig.

Stärk bandet med Ahl al-Bait(A)

Slutligen måste vi nämna den viktigaste saken av dem alla. Vill du stiga upp? Vill du

nå Allahs närhet? Då har du inget annat alternativ än att sträcka dig efter Ahl al-

Beit(A). Den snabbaste och mesta korrekta vägen att stiga upp är genom kärlek till Ahl

al-Bait(A). Imam Baqir(A) säger i en hadith att religion är inget annat än kärlek och

kärlek är inget annat än religion. I en annan hadith läser vi att Islam består av fem

pelare varav den viktigaste och mest centrala pelaren är Ahl al-Baits(A) Wilayah. Sätter

vi dessa två hadither ihop inser vi att hjärtat av Islam är kärlek till Ahl al-Bait(A) och

tron på deras Wilyaha och förmyndarskap.

Konstigt? Borde inte Tawhid vara den centrala pelaren?

Låt mig förklara varför det inte är så. För två månader sen var vi i Italien. Vi åkte till

Vatikanstaten och steg in i det sixtinska kapellet och beskådade med egna ögon hur

Gud har blivit avbildad som en sträng skäggig gubbe audho billah.

Men denna blasfemi och felaktiga syn på Gud finns även inom Islam bland dom som

lämnat Ahl al-Bait(A). I Sunni-källor kan vi exempelvis läsa om hur Allah på

Domedagen kommer fråga Helvetet om den har blivit mätt än varav Helvetet kommer

säga nej så Allah kommer stoppa ner sin fot i Helvetet och då kommer Helvetet att bli

mätt. Många Sunni-grenar däribland Wahabier och Salafier tro genuint att man

Michelangelo blev inspirerad av Sunni-källor när han avbildade Gud i sixtinska

kapellet men Wahabiers beskrivning av hur Gud kommer se ut på Domedagen är inte

helt olik Michelangelos målning.

När du lämnar Ahl al-Bait(A) och deras lära blir din Tawhid fel, din Domedag fel, din

fasta fel, din bön fel, din syn på människan fel, din syn på döda fel, din syn på

Awliyah och Guds vänner fel. Men håller du fast vid Ahl al-Bait(A) och vänder dig till

dem blir hela din Islam korrekt, synkroniserad och harmonisk. De är vägen och porten

genom man lär känna Allah och kommer närmare Honom.

Nu finns det ingen tid att gå in på hur folk hamnat i de mest svåra problemen t.o.m

här i Sverige där inga Duaa eller amaal hjälpt dem men med en Tawassul till Ahl al-

Bait(A) har alla deras knutar lösts upp.

Allamah Tababais kärlek till Ahl al-Bait(A)

Titta bara på Allamah Tabatabai(RA). Allamah Tabatabai har skrivit Tafsir al-Mizan, en

tafsir av Koranen på 20 volymer som totalt är runt 10″000 sidor lång. Det tog Allamah

20 år att skriva denna bok och enligt han själv njöt han av varje ögonblick. Denna

tafsir är speciell då den gör tafsir på Koranen med hjälp av Koranen själv, så för att

förklara en vers använder han sig av andra verser i Koranen för att belysa vad

innebörden av versen är. Denna tafsir finns i alla Hawza och alla Shia hem runt om i

världen idag. Allamah Tabatabai var också en av de stora Urefa och filosoferna för sin

tid. Han var vida känd för sin kunskap till sådana grader att den amerikanska

regeringen ville att Allamah skulle undervisa i österländsk filosofi i de amerikanska

universiteten men han vägrade.

Han hade många studenter, även västerländska professorer, som studerade under

honom. En av dessa berättar att han hade tvivel i hur alla Allah kommer att

återuppliva alla människor på Domedagen men han berättade inte detta tvivel för

någon och gömde den i sitt hjärta. En dag när han sitter med Allamah Tabatabai tar

Allamah tag i hans arm och trycker till. Han berättar, jag ryckte till och plötsligt såg

jag mig själv i M”ashar på Domedagens slätt och såg hur Allah väckte människorna till

liv och hur de radades upp i led för att dömas.

Allamah Tabatabai släppte min arm och plötsligt så jag mig sitta i rummet igen

framför honom. Allamah sade då till mig, tvivla inte på Domedagens verklighet!

Men hur blev Allamah Tabatabai sådan? Ett geni i vetenskapliga frågor och en pionjär i

andliga.

Ni vet alla vem Shahid Mutahheri är och hur pass lärd han var. Shahid Mutaheir var en

av Allamah Tabatabais studenter. Dom frågade honom, ”Varför respekterar du

Allamah Tabatabi så mycket och säger ”må jag offras för honom”?”

Shahid Mutaheri svarade:

”Jag har sett många filosofer och mystiker. Min unika respekt för Allamah är inte

för att han är en filosof. Snarare grundar sig min respekt i att han är en

passionerad älskare av Ahl al-Bait(A). Exempelvis brukade Allamah Tabatabai

bryta sin fasta under månaden Ramadhan genom att kyssa Masumas(A)

sedan återvända hem för att äta. Det är denna egenskap hos honom som har

fängslat mig till en sådan grad!”

Avslutning

För att sammanfatta det hela kära syskon så ta vara på denna välsignade månad. Det

är redan den 6:e Shahr Ramadhan. Om en 23-24 dagar är det slut. Försök lägga upp

mål till dig själv som du vill uppnå och bevara resten av året. Utnyttja månaden att

stärka din andlighet, utöka din kärlek till Ahl al-Bait(A) och bli av med dåliga vanor,

egenskaper och synder. Lyckas du med detta, lyckas du med att bli av med bara en

dålig egenskap eller synd,
lyckas du öka din kärlek till Ahl al-Bait(A) bara en liten

gnutta, var då säker på att du kommit närmare Allah och uppfyllt syftet med fastan

och det i sig gör dig inshaAllah värdig förlåtelse och Paradiset.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *