I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige Blogg

0

Amr bil Maroof

  Har ni någon gång funderat över varför det förekommer ondska i denna värld och hur det onda kan tillåtas existera?